Kistamässan 19-20 mars 2024

Talare

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige. Välkommen att delta 19-20 mars på Kistamässan. Programpunkter och talare inom spåren är under bearbetning och presenteras löpande.

Sortera resultat  
55 resultat

Anna Wibom

Programchef för ett innovationsprogram och sammanhållande för totalförsvarsfrågorna på Teknikföretagen

Läs mer »

Carl Fredrik Graf

Landshövding i Östergötland och ledamot av Regeringens Krishanteringsråd, Insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt ordförande i styrelsen för Försvarshögskolan

Läs mer »
Scroll to Top