Kistamässan 19-20 mars 2024

David Olgart

Föreståndare för Cybercampus Sverige

David Olgart har mer än 25 års erfarenhet av cybersäkerhetsarbete som expert och verksamhetsledare i försvarssektorn, både från statliga myndigheter och som konsult. Före september 2023 arbetade han nära akademin och koordinerade Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling för cyberförsvaret. David är civilingenjör i datavetenskap från KTH, örlogskapten och försvarsingenjör i reserven.

Scroll to Top