Varför ställa ut?

Ni är nu ett steg närmre ett bra beslut

AFFÄRER

Ni vill skapa fler affärsmöjligheter för ert företag. Genom ert deltagande på mötesplatsen får besökarna möjlighet att se och testa era produkter direkt på plats. Detta skapar en unik arena för affärer.

MÄTBAR ROI

Via våra tekniska lösningar ser du enkelt hur mycket du fick ut av ditt deltagande på Mötesplats Samhällssäkerhet genom mätbara leads. Enkelt och vettigt!

RÄTT KONTAKTER

På Mötesplats Samhällssäkerhet möter du mängder av värdefulla kontakter och potentiella kunder från regionen. Vårt motto är kvalitet framför kvantitet. Här kan ni utöka er databas och bygga nya affärsrelationer.

VARUMÄRKE

Låt Mötesplats Samhällssäkerhet hjälpa er att stärka ert varumärke före, under och efter mötesplatsen. Era konkurrenter är på plats så se till att positionera er!

SPARA TID

Vi vet att ni i er yrkesroll har begränsat med tid. Därför har vi maxat två dagar för att ni ska ha tid till att delta på en viktig mötesplats men också inte missa alltför mycket i ordinarie schema.

Vill ni veta mer?

Tillsammans för ett säkrare Sverige

Mötesplats Samhällssäkerhet i siffror

Besökare

Besökarna arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och ett nytt totalförsvar. På plats finns bland annat forskare, entreprenörer och företagare, experter från myndigheter och andra offentliga aktörer, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer och frivilligorganisationer liksom politiska beslutsfattare på alla nivåer.

Säkerhetschef: 6%

Säkerhetssamordnare: 5%

VD: 5%

Beredskapssamordnare: 4%

Säkerhetsstrateg: 4%

Affärsutvecklingsledare: 3%

Rådgivare: 3%

Beredskapshandläggare: 2%

Analytiker: 2%

70 % är där för att träffa er som företag, förening och organisation

65 % är där för att nätverka med kollegor i branschen

65 % vill besöka utställning och konferens för att få nya idéer

45 % är där för att få ny kunskap av er som utställare

65,7% av konferensdeltagarna uppger att de troligtvis eller absolut vill besöka Mötesplats Samhällssäkerhet igen

Utställare

Företag, organisationer och föreningar som erbjuder produkter och tjänster för att bygga ett säkrare samhälle.​

72 % vill absolut eller troligtvis ställa ut igen

45 % var nya utställare

74,29% Stärka varumärket

57,14% Träffa befintliga kunder

42,86% Söka nya kunder/ny marknad

42,86% Visa/sälja produkter/tjänster

31,43% Hitta samarbetspartners

22,86% Lansera ny produkt/tjänst

Vill ni veta mer?

Vad säger deltagarna?

5/5
Scroll to Top