Varför ställa ut?

SPARA TID

Vi vet hur värdefull din tid är och att du vill ta så lite som möjligt av den från din ordinarie verksamhet. Här samlas relevanta aktörer under ett tak och två intensiva mötesdagar är allt som behövs.

RÄTT KONTAKTER

På Mötesplats Samhällssäkerhet möter du mängder av värdefulla kontakter. Vi fokuserar på att få rätt typ av besökare att befinna sig på mötesplatsen.

VARUMÄRKE

 På plats söker besökarna efter de viktigaste leverantörerna och organisationerna inom branschen. Se till att du finns med där! Stärk ditt varumärke före, under och efter mötesplatsen.

AFFÄRER

Du vill skapa fler affärsmöjligheter för ditt företag. Besökarnas möjligheter att få se och testa era produkter direkt skapar en unik arena för affärer.

Samverkan för ett säkrare Sverige

Samhällets säkerhet är allas angelägenhet och i takt med samhällsutvecklingen ökar också också samhällets beroenden och sårbarheter. Samverkan mellan samhället aktörer – offentliga såväl som privata och ideella – är grundläggande för förmågan att förebygga och hantera de utmaningar som samhället ställs inför. Den samhällsnytta som privata aktörer levererar i form av tjänster och produkter är stor och nödvändig för att utveckla förmågan och effektivt möta framtida utmaningar. Utställningen som arrangeras parallellt med konferensen är mycket uppskattad av deltagarna och en möjlighet för olika aktörer att visa upp hu de kan bidra till ett säkrare Sverige.

50 %
av utställarna tycker att helheten av mötesplatsen är bra eller mycket bra
1 %
av utställarna anser att affärsnyttan av att ställa ut är bra eller mycket bra
1 %
av utställarna är intresserade av att ställa ut på Mötesplatsen igen

Vilka ställer ut?

Företag, organisationer och föreningar som erbjuder produkter och tjänster för att bygga ett säkrare samhälle.

Vilka besöker?

Besökarna arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och ett nytt totalförsvar. På plats finns bland annat forskare, entreprenörer och företagare, experter från myndigheter och andra offentliga aktörer, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer och frivilligorganisationer liksom politiska beslutsfattare på alla nivåer.

Vad vill besökarna se?

Besökarna kommer för att få inspiration, diskutera, fylla på med kunskap och upptäcka lösningar, produkter och tjänster som ger praktisk verksamhets- och affärsnytta samt att knyta nya kontakter. Bjud in till workshops, diskussioner, visa nyheter och andra produkter i montern. Tillsammans bildar alla medverkande företag en kreativ arena för ett tryggare Sverige.

Din monter blir en unik lösning

Med en monter får du en unik möjlighet att knyta kontakter, stärka ditt varumärke, visa och demonstrera produkter och tjänster till en kvalificerad och motiverad målgrupp. Utställningsmiljön på Mötesplats Samhällssäkerhet är vibrerande, kreativ och spännande!

Vi erbjuder färdiga paketlösningar så att du kan fokusera på det som är viktigt, och bistår med personlig och individuell service för att skräddarsy ditt deltagande. 

Scroll to Top