Om

Information om mötesplatsen

Mötesplatsen är en tvådagarskonferens med parallell utställning där deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka och presentera praktiska lösningar för ett säkrare och tryggare Sverige. Första konferensen arrangerades 2011 och den fortsätter vara lika aktuell år efter år.

Vilka står bakom mötesplatsen?

Mötesplats Samhällssäkerhet 2019 arrangerades av Easyfairs i samband med huvudpartner MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting).  Se mer information nedan.

Vilka besöker?

Mötesplats Samhällssäkerhet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Besökarna kommer från bland annat myndighet, länsstyrelse, privat företag, kommun, universitet/högskola och landsting. Exempel på titlar är VD, säkerhetssamordnare, säkerhetschef, analytiker, beredskapssamordnare, affärsutvecklingsstrateg, brandingenjör, kris- och beredskapschef för att nämna några.  Ta reda på varför du ska besöka mötesplatsen >>

Arrangör

Easyfairs är huvudarrangör av Mötesplats Samhällssäkerhet. Som en del av koncernen arrangerar Easyfairs över 200 events i 19 länder och är en av Europas ledande mässarrangörer. Easyfairs skapar skräddarsydda evenemang för olika branscher och deras behov av verktyg, nya lösningar, kontakter och kunskapen för att möta framtidens utmaningar.

Huvudpartners

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Mediapartner

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.

Scroll to Top