Att mötas utan att mötas

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet och har arrangerats sedan 2011. Vi är nu mer aktuella än någonsin och tillsammans med er och era kollegor kan vi vara en del av Sveriges absolut viktigaste mötesplats. Mötesplatsen arrangeras av Easyfairs i samarbete med MSB.

Årets teman

Inför kommande Mötesplats Samhällssäkerhet presenteras två huvudteman:

Krisberedskap och samhällets motståndskraft: Här kommer de erfarenheter om samhällets styrkor och svagheter vid hanteringen av Covid-19 utgöra fond i en vidare diskussion om hur samhällets förmåga ytterligare kan öka för att stärka samhällets krisberedskap och motståndskraft.

Samhället i gråzon och krig: Detta spår tar sin utgångspunkt i utvecklingen av totalförsvaret, med särskilt fokus vid de civila komponenterna.

Programansvariga är Henrik Karlsson och Victor Canvert.

Boka din plats idag!

Är du inte helt övertygad om varför du ska besöka oss? Vi har listat några punkter som vi hoppas övertygar dig!
Besökare

Bli utställare

Funderar du på att medverka som utställare hos oss men behöver mer information? Vi har samlat den informationen till dig.
Utställare

Huvudpartners

Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Arrangör

Easyfairs arrangerar idag 220 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien, Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm). Koncernen har drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret 2018–2019 drygt 171 miljoner euro.

Huvudpartners

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, regioner, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Mediapartner

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.

När?

23-24 mars 2021

Var?

Digitalt

Årets ambassadörer

Mötesplats Samhällssäkerhet har knutit sig an viktiga aktörer inom samhällssäkerhet.
Nedan presenteras årets ambassadörer. 

Anna Torndahl

Samordnare och utbildningsledare Krisberedskap, Försvarsutbildarna

Emma Nordwall

Emma Nordwall

förbundsdirektör räddningstjänsten, Skåne Nordväst

person-konturer

Johan Szymanski

Förbundsdirektör på Brandkåren Norra Dalarna

person-konturer

Lars Hedström

Biträdande institutionschef på Försvarshögskolan

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. 

Malin Dreifaldt

Säkerhetsstrateg, Västerås Stad

person-konturer

Michael Marklund

HSEQ Manager, Copenhagen Malmö Port

Minou Sadeghpour

Minou Sadeghpour

Ledningsstrateg samt stabschef i krisorganisationen, Sigtuna kommun

R.A.P.S. News 

Omvärldskoll för samhällsaktörer och blåljus

Sandra Danielsson, brandingenjör, MSB

Sandra Danielsson

Brand- och riskhanteringsingenjör, MSB

Scroll to Top