Om Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplatsen är en tvådagarskonferens med parallell utställning där deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka och presentera praktiska lösningar för ett säkrare och tryggare Sverige. Första konferensen arrangerades 2011 och inför 2019 är mötesplatsen mer aktuell än någonsin.

Vilka står bakom mötesplatsen?

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras av Easyfairs i samband med huvudpartner MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Arrangör

Easyfairs är huvudarrangör av Mötesplats Samhällssäkerhet. Som en del av koncernen arrangerar Easyfairs över 200 events i 19 länder och är en av Europas ledande mässarrangörer. Easyfairs skapar skräddarsydda evenemang för olika branscher och deras behov av verktyg, nya lösningar, kontakter och kunskapen för att möta framtidens utmaningar.

Huvudpartners

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Mediapartner

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.

Ambassadörer

Mötesplatsens ambassadörer presenteras löpande nedan

Lottapodden
Lottapodden vill skapa diskussion kring försvars- och säkerhetsfrågor och inspirera kvinnor att engagera sig för att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden produceras av Svenska Lottakåren och värd är organisationens kommunikatör Maria Öst. Du kan lyssna på ett nytt avsnitt varannan vecka på lottapodden.se

Michael Marklund
Affärsområdeschef för Samhällssäkerhet hos
Lloyd´s Register. Har under 28 år verkat som bitr. räddningschef, säkerhetschef, säkerhets-skyddschef, informationssäkerhetschef, Riskmanager och Krisberedskapssamordnare. I denna tjänst ingått i många regionala, nationella och internationella arbetsgrupper för att utveckla kommunal och offentlig sektors verktyg för att skapa ett robustare och tryggare samhälle.

Beredd News
Är i första hand ett Twitterkonto som följs av företag och myndigheter, företrädesvis inom sektorerna samhällsskydd och beredskap. Vi omvärldsbevakar allt från barnsäkerhet till terrorism, är ofta nyhetsdrivande och först med det senaste från hela världen. Beredd News drivs av Ulf Scheithauer som har bred erfarenhet av bl a kommunikation, krishantering, projektledning och rådgivning inom branschen. 

 

Cecilia Uneram
Cecilia är ingenjören som gärna jobbar med både människor och teknik. Utveckling står i fokus och hon vill göra saker säkrare, tryggare, enklare och mer hållbara. Cecilia har arbetat som lärare på Räddningsverket och varit räddningschef, kommunikationschef och kultur-, fritid- och turismchef. Hon har även erfarenhet från internationella hjälpinsatser i bland annat Thailand och Nepal samt från nationella kriser såsom förra sommarens skogsbränder.

Sven Åsheden
Skapade tidskriften Samverkan 112 i början av 2002. Är chefredaktör och ansvarig utgivare sedan dess. Tidskriften vänder sig i första hand till landets blåljusverksamheter.  Han s
kapade också Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse, tillsammans med fyra andra företag, under 2018. 
Blåljusstiftelsen och Samverkan 112 har ett utvecklat samarbete med CISAs operativa grupp (Linnéuniversitetet i Växjö) som bland annat innefattar delat redaktörskap för tidskriften och konferensverksamhet. 

Ida Texéll
Utsedd till Årets Ledare 2015, nominerad till Årets Chef 2019 samt topplacerad flera år i rad på Ledarnas lista för framtidens kvinnliga ledare – det är Ida Texéll. Ledarskapet grundades i nyckelord som mod och en innerlig strävan om att alltid göra sitt bästa. Hon har nyligen tillträtt som kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Hon grundade även 2015 karriärnätverket Magma för kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap, har deltagit i genomförande av FNs globala mål i Agenda 2030 och ingår i Sobonas styrelse.

Minou Sadeghpour
Minou arbetar idag som ledningsstrateg och stabchef i krisledning i Sigtuna kommun. Hon är otroligt omtyckt som den skickliga strateg hon är och står även för modigt ledarskap. Dessförinnan har hon arbetat som programansvarig för säkerhetspolitik på Folk och Försvar. Där har hon gjort sig känd som mycket skicklig och uppskattad moderator med förmåga att manövrera svåra ämnen med skarpa frågor. Förutom detta skriver Minou i varje nummer av Allmänna Försvarsföreningens tidning Vårt Försvar där hon även sitter som styrelseledamot.

Emma Nordwall
Emma är Räddningschef för Hässleholms räddningstjänst, tidigare bitr. förbundsdirektör Räddningstjänsten SNV samt deltid på MSB i regeringsuppdraget för stärkt skogsbrandberedskap 2019. Hon engagerar sig ofta i olika forum för utvecklingen av svensk räddningstjänst där skribent i branschtidningar, tidigare ordförande för svenska chaptert i SFPE och konferensanordningen av Skadeplats och Brand är några av dem. Emma är ofta föredragshållare i olika sammanhang eftersom hon anser det vara viktigt att nyansera synen på och varumärket för branschen.

Vilka besöker?

Mötesplats Samhällssäkerhet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Besökarna kommer från bland annat myndighet, länsstyrelse, privat företag, kommun, universitet/högskola och landsting. Exempel på titlar är VD, säkerhetssamordnare, säkerhetschef, analytiker, beredskapssamordnare, affärsutvecklingsstrateg, brandingenjör, kris- och beredskapschef för att nämna några.  Ta reda på varför du ska besöka mötesplatsen >>

19-20 november 2019

Kistamässan

Scroll to Top