Om Mötesplats Samhällssäkerhet

Att mötas utan att mötas

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet och har arrangerats sedan 2011. Vi är nu mer aktuella än någonsin och tillsammans med er och era kollegor kan vi vara en del av Sveriges absolut viktigaste mötesplats. Mötesplatsen arrangeras av Easyfairs i samarbete med MSB och SKR.

Den 23-24 mars 2021 kommer mötesplatsen för första gången att genomföras som en helt digital konferens och utställning. Detta ser vi som en spännande möjlighet att nå ut till så många som möjligt under rådande omständigheter.

Årets teman

Inför kommande Mötesplats Samhällssäkerhet presenteras två huvudteman:

Krisberedskap och samhällets motståndskraft: Här kommer de erfarenheter om samhällets styrkor och svagheter vid hanteringen av Covid-19 utgöra fond i en vidare diskussion om hur samhällets förmåga ytterligare kan öka för att stärka samhällets krisberedskap och motståndskraft.

Samhället i gråzon och krig: Detta spår tar sin utgångspunkt i utvecklingen av totalförsvaret, med särskilt fokus vid de civila komponenterna.

Programansvariga är Henrik Karlsson och Victor Canvert.

När?

23-24 mars 2021

Var?

Digitalt

Vilka skapar Mötesplats Samhällssäkerhet?

Arrangör

Arrangörer Easyfairs Kistamässan

Easyfairs arrangerar idag 220 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien, Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm). Koncernen har drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret 2018–2019 drygt 171 miljoner euro.

Huvudpartners

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, regioner, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Mediapartner

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.

Vilka deltar?

Mötesplatsen vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör:

Samhällets säkerhet
Krisberedskap
Totalförsvar

Deltagarna kommer bland annat från:

Myndighet
Länsstyrelse

Privat företag
Kommun
Universitet/Högskola
Region

Exempel på titlar som deltar:

VD
Säkerhetssamordnare
Säkerhetschef
Analytiker
Beredskapssamordnare
Affärsutvecklingsstrateg
Brandingenjör
Kris- och beredskapschef

Årets ambassadörer

Mötesplats Samhällssäkerhet har knutit sig an viktiga aktörer inom samhällssäkerhet.
Nedan presenteras årets ambassadörer. 

Anna Torndahl

Anna Torndahl
Samordnare och utbildningsledare Krisberedskap, Försvarsutbildarna

Emma Nordwall
förbundsdirektör räddningstjänsten, Skåne Nordväst

person-konturer

Johan Szymanski
Förbundsdirektör på Brandkåren Norra Dalarna

person-konturer

Lars Hedström
Biträdande institutionschef på Försvarshögskolan

Lottapodden
Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. 

Malin Dreifaldt

Malin Dreifaldt
Säkerhetsstrateg, Västerås Stad

person-konturer

Michael Marklund
HSEQ Manager, Copenhagen Malmö Port

Minou

Minou Sadeghpour
Ledningsstrateg samt stabschef i krisorganisationen, Sigtuna kommun

R.A.P.S. News 
Omvärldskoll för samhällsaktörer och blåljus

Sandra Danielsson

Sandra Danielsson
Brand- och riskhanteringsingenjör, MSB

person-konturer

Daniel Brodin
CEO, International Rescue Organization

Intresserad av mer information?

Se konferensprogram

Årets teman är:
Krisberedskap och samhällets motståndskraft
Samhället i gråzon och krig

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

Tid kvar till Mötesplats Samhällssäkerhet

Days
Hours
Minutes
Seconds
Scroll to Top