Om

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats...

…för alla som arbetar inom samhällssäkerhet. Mötesplats Samhällssäkerhet har arrangerats sedan 2011 och är nu mer aktuell än någonsin. Ni och era kollegor kan vara en del av Sveriges absolut viktigaste mötesplats.

På Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuds ni en tvådagarskonferens med en parallell utställning där deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka, presentera produktnyheter och rent praktiska lösningar för hur vi tillsammans kan skapa ett tryggare och säkrare Sverige.

Vilka står bakom mötesplatsen?

Mötesplats Samhällssäkerhet 2019 arrangerades av Easyfairs i samband med huvudpartner MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting).  Se mer information nedan.

Vilka besöker?

Mötesplats Samhällssäkerhet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Besökarna kommer från bland annat myndighet, länsstyrelse, privat företag, kommun, universitet/högskola och landsting. Exempel på titlar är VD, säkerhetssamordnare, säkerhetschef, analytiker, beredskapssamordnare, affärsutvecklingsstrateg, brandingenjör, kris- och beredskapschef för att nämna några.

Arrangör

Easyfairs är huvudarrangör av Mötesplats Samhällssäkerhet. Som en del av koncernen arrangerar Easyfairs över 200 events i 19 länder och är en av Europas ledande mässarrangörer. Easyfairs skapar skräddarsydda evenemang för olika branscher och deras behov av verktyg, nya lösningar, kontakter och kunskapen för att möta framtidens utmaningar.

Huvudpartners

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Scroll to Top