Om

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats...

…för alla som arbetar inom samhällssäkerhet och har arrangerats sedan 2011. Vi är nu mer aktuella än någonsin och tillsammans med er och era kollegor kan vi vara en del av Sveriges absolut viktigaste mötesplats. Den 23-24 mars 2021 ses vi igen på Kistamässan, Stockholm.

På Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuds ni en tvådagarskonferens med en parallell utställning där deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka, presentera produktnyheter och rent praktiska lösningar för hur vi tillsammans kan skapa ett tryggare och säkrare Sverige. Mötesplatsen arrangeras av Easyfairs i samarbete med MSB och SKR.

Registreringen öppnar senare. Håll er uppdaterade här!

Mötesplats Samhällssäkerhet by Easyfairs

Easyfairs arrangerar idag 220 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien, Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm). Koncernen har drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret 2018–2019 drygt 171 miljoner euro.

Huvudpartners

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

När?

23-24 mars 2021

Var?

Kistamässan, Stockholm

Biljetter?

Registreringen öppnar senare

Vilka besöker?

Mötesplatsen vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör:

Samhällets säkerhet
Krisberedskap
Totalförsvar

Besökarna kommer bland annat från:

Myndighet
Länsstyrelse

Privat företag
Kommun
Universitet/Högskola
Landsting

Exempel på titlar som besöker:

VD
Säkerhetssamordnare
Säkerhetschef
Analytiker
Beredskapssamordnare
Affärsutvecklingsstrateg
Brandingenjör
Kris- och beredskapschef

Tid kvar till Mötesplats Samhällssäkerhet

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Scroll to Top