Kistamässan 18-19 mars 2025

HÅLLBARHET

Som en del av Easyfairs group är vi medlemmar i Net Zero Carbon Events åtagandet och förhåller oss till att vara netto noll by 2050 och att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030.

Easyfairs åtar sig att driva våra evenemang på ett miljö- och samhällsansvarigt sätt genom att:

Easyfairs jobbar aktivt med hållbarhet och prioriterar det i vår verksamhet. ESG är en stor del av våra arrangemang och vår mässproduktion för att minska vår klimatavtryck.

Våra huvudinitiativ:

Energi

Lokalen vidtar energisparåtgärder, använder använder endast grön el och vidtar andra åtgärder för att minska onödig energiförbrukning.

Energi

 • Vi begränsar vår energiförbrukning genom att noggrant kontrollera belysning, uppvärmning och nivåer för ventilation, värme och luftkonditionering (HVAC)
 • Anläggningen är är utrustad med LED-belysning
 • Vi begränsar temperaturen till 20° under evenemanget
 • Våra all-in montrar och alla arrangörsutrymmen är utrustade med LED-belysning

Produktion & avfall

Vi implementerar en strikt avfallshantering och avfallsminskningsplan samt begränsar användningen av plast vid våra evenemang.

Produktion & avfall

 • Vi rekomenderar våra utställare att beställa via Kista Mäss-service då det är det mest hållbara alternativet.
 • Vi sorterar avfallet som genereras av våra evenemang.
 • Vår Smart Badge-teknologi möjliggör en betydande minskning av pappersanvändningen för våra utställare.
 • Lokalen är utrustad med sorteringskärl på nyckelplatser.
 • Vi använder återanvändbara monterpaket på detta evenemang, vilket gör att vi kan minska avfallet avsevärt som genereras av engångsmontrar.
 • Vi sorterar det avfall som genereras av våra evenemang.
 • Vi erbjuder 100 % återvinningsbar matta på våra evenemang.
 • Vi använder ekomärkta rengöringsprodukter på anläggningen
 • Vi strävar efter att eliminera engångsplast vid alla serveringsställen och samarbetar med alla våra partners för att ersätta engångsplastförpackningar och flaskor med hållbara lösningar.
 • Anläggningen är utrustad med flera vattenstationer.
 • Vi producerar grafiska skyltar gjorda med miljövänliga komponenter och med vattenbaserat bläck.

Mat & matavfall

Vi tillämpar principer för hållbar matförsörjning på våra serveringsställen.

Mat & matavfall

 • Vi uppmanar våra leverantörer att tillämpa portionskontroll vid serveringsställena för att minska avfall.
 • Varje dag finns minst en vegetarisk rätt. Inget rött kött serveras och skinka är utbytt mot kalkon.  
 • Restaurangen köper MSC-märkt fisk, använder minimalt med engångsartiklar och rengör i största möjliga mån med miljöcertifierade rengöringsmedel.
 • Restaurangen köper i största möjliga mån ekologiska produkter och erbjuder helt ekologiska rätter.
 • Vi ber våra leverantörer att köpa mat lokalt och att tillämpa principer för ansvarsfullt jordbruk

Resor & boende

Easyfairs minskar utsläppen från resor och väljer våra föredragna samarbetspartners för boende baserat på hållbarhetskriterier.

Resor & boende

 • Vi rekommenderar kollektivtrafiken
 • Elbilsladdare finns i närliggande anslutning till anläggningen
 • Cykelparkering finns i närliggande anslutning till anläggningen
 • Vi rekommenderar samåkning till eventet (bilpool)
 • Anläggningen ligger inom 5 minuters gångavstånd från närmaste pendeltågsstation
 • All shuttletrafik från station körs med elfordon
 • Frakt & logistik

  Easyfairs monterpaket minskar transportutsläpp och avfall och vi väljer våra leverantörer utifrån hållbarhetskriterier​ .

  Frakt & logistik

  • Vi tillämpar hållbarhetskriterier i våra avtal
  • Vi väljer våra leverantörer baserat på hållbarhetskriterier för transporter

  Socialt ansvar

  Vi strävar efter att vara ett inkluderande team, omfamna mångfald med lika möjligheter för alla och förankra hållbarhet i kärnan av vårt evenemang

  Socialt ansvar

  • Seminarieprogrammet på Mötesplats Samhällssäkerhet har hållbarhet i åtanke
  • Vi erbjuder en plattform för startups att presentera sina banbrytande innovationer
  • Easyfairs har en visselblåsarfunktion
  • Vi tillhandahåller hörslingor på våra konferenser
  • Vi gynnar lokala leverantörer och leverantörer som tillämpar socialt ansvarsfulla metoder (t.ex. jämställdhet, DEI, solidaritetsåtgärder)
  • Vårt evenemang genererar stadsturism och stödjer lokala restauranger/hotell

  Vad gör vi på Easyfairs?

  Vi vill minska användningen av engångsprodukter

  Att använda material en kort stund för att sedan slänga det är inte hållbart. Engångsprodukter har olika typer av påverkan på miljön – dels medför de resursförbrukning och dels hamnar de ofta i naturen vilket leder till nedskräpning. Att använda flergångsalternativ gör att vi minskar resursförbrukningen avsevärt. Dessutom bidrar det till att minska nedskräpningen.  Engångsartiklar är en stor källa till nedskräpning. Eftersom plast har svårt att brytas ner i naturen skadas många fåglar och däggdjur av att fastna i plasten eller äta av plasten.  På grund av den långa nedbrytningstiden är plast ett växande miljöproblem och att minska användningen av engångsartiklar är en åtgärd för att minska risken att plast hamnar i naturen. Engångsartiklar står också för en förbrukning av resurser. Även om produkten återvinns så förloras energi och material-värden. Det bästa är därför att använda produkten flera gånger. På så sätt sparar vi på resursuttaget från jorden men också på energi.

  Gör Easyfairs sällskap och agera för framtiden!

  Utställare

  Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

  Monterdesign & avfall:

  Välj ett återanvändbart monterpaket från arrangören eller designa din egen monter så att strukturen kommer att återanvändas flera gånger, år efter år. Arbeta med din monterbyggare för att göra din monter så hållbar som möjligt! Undvik att skapa ett engångsställ bara för ett evenemang. Skapa återanvändbara skyltar (utan något datum på det) gjorda av återvinningsbart material och med miljövänligt bläck när det är möjligt. Använd LED-belysning och annan energieffektiv utrustning för din monter och glöm inte att stänga av den i slutet av dagen. Försök att inte använda matta, och om du verkligen behöver det, välj helst återanvändbara mattplattor. Om du använder vanlig matta, se till att den är återvinningsbar och att den kommer att återvinnas.

  Det mest hållbara alternativet för en utställare är att beställa via Kista Mäss-service. Då undviks transporter helt och möbler, mattor och väggar återanvänds maximalt antal gånger. Vårt bästa hållbarhetsalternativ vad gäller mattor är våra hyrmattor som återanvänds. De borstas efter varje mässa, dvs vi använder inga kemikalier för att tvätta dem. Dessa mattor återanvänds flera tusen gånger. Hyrmattorna (50×50 cm) finns i tjugo olika färger, se web-shopen https://www.workman.se/shop-event/produkt-kategori/mattor/hyrmatta/  

  Resor & boende:

  När det är möjligt, välj kollektivtrafik eller samåkning med dina kollegor Välj ett hotell inom gångavstånd och/eller tillämpa miljövänliga metoder.

  Logistik & transport:

  Konsolidera dina försändelser och använd helst transport- och logistikföretag som tillämpar hållbara metoder. Gynna lokala leverantörer för att stödja den lokala ekonomin och minska transporterna. Gynna leverantörer som uppvisar miljömässiga och sociala meriter

  Mat & matavfall:

  Ta med din egen återanvändbara vattenflaska och använd våra vattenstationer för att hjälpa oss att minska användningen av engångsplast. Om ni serverar mat i er monter, välj helst lokalproducerade och växtbaserade alternativ. Vi uppmanar er även att använda återanvändningsbar dryckesbehållare/tallrik alternativt ett alternativ som inte innehåller mer än 15% plast. Notera att det från den 1 januari 2024 är förbjudet att använda engångsartiklar som innehåller mer än 15 procent plast. Läs mer här. Undvik matsvinn och beställ endast den mängd mat som behövs. Beställer ni t.ex dryck (ej kaffe) från KM restauranger serveras det i återanvändningsbara glas i polykarbonat. Dessa behandlas som glas och ni betalar fullt pris för de som inte returneras.  

  Socialt ansvar:

  Ta en aktiv roll i de olika initiativ och diskussioner under evenemanget som kommer att stödja den hållbara utvecklingen inom din sektor. Inspirera besökare genom att visa upp de hållbara egenskaperna hos dina produkter.

  BESÖKARE

  Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

  Mötesplats Samhällssäkerhet är SUSA-certifierat

  Som en del i vårt hållbarhetsarbete kommer Easyfairs att SUSA-certifiera samtliga egna mässor som görs på Malmömässan och Kistamässan.

  Läs mer om SUSA här: https://susa.nu/

  Mötesplats Samhällssäkerhet är även diplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Att vara diplomerad enligt Svensk Miljöbas innebär att Easyfairs arbetar systematiskt och strukturerat för att minska sitt miljöavtryck och bidra till en positiv utveckling för människa och natur. Ett led i detta hållbarhetsarbete är att bolaget nu också kan erbjuda kunderna möjligheten att hållbarhetsanpassa deras event. Easyfairs projektledare kommer att kunna vägleda i hela processen. Läs mer om diplomeringen här.

  Prioriterade mål ur Agenda 2030:

  God utbildning för alla

   Vi har en öppen scen som är kostnadsfritt för alla besökare. Vi erbjuder kostnadsfri nätverkande för alla besökare. Vi har ett internt utbildningsprogram där ESG frågor har en stor plats.

  Jämställdhet

   Vi lyfter lika många kvinnor som män i vår kommunikation om mötesplatsen. Easyfairs koncernledning består av en man och en kvinna. Vi har ungefär 50/50 män och kvinnor som arbetar inom Easyfairs Nordic.

  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

   Vi främjar kunskap om hur samhället fungerar i kriser. Vi har utställare som arbetar med infrastruktur och försörjningsfrågor. Vi lyfter utställares innovation på websidan.

  Hållbara städer och samhällen

   Utställare arbetare med infrastruktur och försörjningsfrågor. Vi samarbetar med SKR. Vi främjar kollektivtrafik till Kistamässan. Kistamässan är miljöcertifierad.

  Fredliga och inkluderande samhällen

   Vi samarbetar med SKR som arbetar med säkerhet och inkludering i samhället. Konferensprogrammet främjar demokratiska samtal. Vår interna utbildningsportal har avsnitt om inkludering på arbetsplatser.

  Genomförande och globalt partnerskap

   Vi har internationella föreläsare som sprider kunskap från andra delar av världen och främjar Sveriges arbete. Kan lyfta politisk input och insikter. Vi har även partners så som Hanaholmen från Finland.

  Easyfairs Nordic arbetar med att ta ansvar för människa och miljö, därför är det självklart för oss att eventdiplomera våra event under våren 2024

  Vad innebär det?
  • Alla som arbetar med mässan har involverats i utvecklingen och anpassningen av vårt evenemang.
  • Vår eminenta hållbarhetsorganisation har utbildats inom hållbar utveckling. Vi har en inrättad ESG-kommitté som aktivt arbetar med att förbättra bolagets satsningar
  • Vi har genomfört workshopar för att engagera medarbetare att ta aktivt ansvar för hållbarhetsaspekterna.
  • Vi har hållbarhetskrav på de leverantörer och partners vi samarbetar med, vilket innebär att de ställer upp på våra högt ställda ambitioner.
  • Vi främjar kollektivt transportmedel till mötesplatsen och marknadsför aktivt de alternativ som finns
  • Mässanläggningen är anpassad så att den görs tillgänglig för människor med olika funktionsvarianter
  • Restaurangen på anläggningen arbetar med främst ekologiska råvaror och serverar inget rött kött
  • ESG är en strategisk satsning för Easyfairs. Vi beräknar C02 footprint samt prioritering av åtgärder för att minska denna efter varje mässa.
  • Varje medarbetare har personliga mål inom ESG som ska uppnås för att ta del av bonus.
  • Vi uppmanar utställare att använda vårt all-in paket där vi återanvänder allt material
  • Vi har gjort informationsutbytet mellan besökare och utställare helt digitalt
  • Studenter från branschen erbjuds kostnadsfria konferensbiljetter
  • Vi har prioriterade mål från Agenda 2030:

  1. God utbildning för alla: Vi har en öppen scen som är kostnadsfri för alla besökare. Vi
  erbjuder kostnadsfri nätverkande för alla besökare. Vi har ett internt
  utbildningsprogram där ESG frågor har en stor plats.
  2. Jämställdhet: Vi lyfter lika många kvinnor som män i vår kommunikation om
  mötesplatsen. Easyfairs koncernledning består av en man och en kvinna. Vi har
  ungefär 50/50 män och kvinnor som arbetar inom Easyfairs Nordic.
  3. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Vi främjar kunskap om hur samhället
  fungerar i kriser. Vi har utställare som arbetar med infrastruktur och
  försörjningsfrågor. Vi har ett specifikt konferensspår ”Allmänheten & Individen”. Vi
  lyfter utställares innovation på websidan.
  4. Hållbara städer och samhällen: Utställare arbetare med infrastruktur och
  försörjningsfrågor. Vi samarbetar med SKR som håller i ett konferensspår. Vi främjar
  kollektivtrafik till Kistamässan. Kistamässan är miljöcertifierad.
  5. Fredliga och inkluderande samhällen: Vi samarbetar med SKR som arbetar med
  säkerhet och inkludering i samhället. Konferensprogrammet främjar demokratiska
  samtal. Vår interna utbildningsportal har avsnitt om inkludering på arbetsplatser.

  Vill du veta mer?

  Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara event och Easyfairs gemensamma globala initiativ. Klicka på knappen nedan för att komma till våra kontaktuppgifter

  Scroll to Top