Tillsammans för ett säkrare Sverige

Mötesplats Samhällssäkerhet 23-24 mars 2021

En digital konferens och utställning med utgångspunkt i pågående pandemi

Svensk säkerhet står inför stora utmaningar. Utbrottet av Covid-19 prövar vår gemensamma förmåga att möta en storskalig kris och konsekvenserna av pandemins påfrestningar på samhälle och individ väntas prägla nationell och internationell politik under lång tid framöver.

Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.

Den digitala mötesplatsen är öppen till 21 april

Stort tack till alla som deltagit på Mötesplats Samhällssäkerhet 23-24 mars 2021. Den digitala mötesplatsen är öppen till den 21 april. Registreringen är fortfarande öppen för den som vill ta del av konferensen i efterhand.

Lär av andra för att bli starkare i den egna beredskapen
- Utdrag ur programmet:

Programmet har sin utgångspunkt i dessa två huvudsakliga spår: Krisberedskap och samhällets motståndskraft och Samhället i gråzon och krig.

Ett modernt civilt försvar – samhällets beredskap för kris och krig
Mikael Damberg
Inrikesminister, Regeringskansliet

Sverige i kris
Staffan Isling
VD, SKR

Hitta leverantören som kan hjälpa er organisation

I vår digitala utställning finner du ett stort antal organisationer och företag. Under två dagar får du möjligheten att upptäcka nyheter, innovationer, nätverka, utbyta erfarenheter och hitta ditt nya konsultföretag. 

Tema-Samhällssäkerhet
Tema-Samhällssäkerhet
Tema-Samhällssäkerhet
Tema-Samhällssäkerhet

Varför ska du besöka mötesplatsen?

Med en digital konferensbiljett får du ta del av ett gediget program, träffa våra utställare, nätverka, diskutera viktiga ämnen och mycket mer.

Nå ut till fler genom att ställa ut digitalt

Den digitala mötesplatsen har flera möjligheter för dig som utställare.

Intresserad av att veta mer?

Har du funderingar kring vilka som arrangerar mötesplatsen eller vill läsa mer om mötesplatsen?

Håll dig uppdaterad - det senaste från bloggen

Ta del av nyheter, kunskapshöjande gästinlägg och lär känna våra ambassadörer i vår blogg.

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »

Ny bok som ger en introduktion till försvarspolitik

När vi talar om nedrustningen av försvaret efter kalla kriget brukar det vara i termer av nedlagda regementen eller avvecklade förmågor.

Problemen med denna nedrustning blottas nu när vi står inför en stor tillväxt av försvaret som lär fortgå under hela decenniet. Oavsett om det gäller politiker, journalister eller andra grupper finns det ett stort underskott på kunskaper om hur försvarspolitiken fungerar och dess lika komponenter hänger ihop. Inget politikområde mår bra när endast ett fåtal är insatta i det.

Läs mer »

Din säkerhet - vårt fokus

Säkerhet har alltid varit en av våra främsta prioriteringar, nu mer än någonsin.
Easyfairs gör allt för att våra event och anläggningar ska vara rena och säkra mötesplatser för att träffas och göra affärer.

Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet.
Vi har höjt våra redan höga krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär. Du kan därför känna dig helt säker när du besöker Easyfairs event och anläggningar.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.

Huvudpartners

Mediapartner

Guldpartner

Silverpartner

Scroll to Top