Att mötas för ett säkrare Sverige 
har aldrig varit viktigare

19-20 november 2019

Kistamässan

Stort tack till alla som deltog på Mötesplats Samhällssäkerhet!

Mötesplats Samhällssäkerhet är en möjlighet för dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete inom dessa frågor. Under två intensiva dagar arrangeras runt 40 aktuella seminarier och utställningen är fylld med företag, organisationer och föreningar i branschen.

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder dig en unik möjlighet att nätverka och fortsätta första dagens dialoger tillsammans med alla viktiga aktörer! 

De huvudteman vi hade 2019

Klimatförändringar och extrema väderhändelser

Digitaliseringens möjligheter och risker

Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism

 Demokrati, påverkan och samhällets motståndskraft

Samhällets sårbarheter, beroenden och resurser

 Att förbereda samhället för krig

Registrera dig nu!

När?

19-20 november 2019

Var?

Kistamässan

Registreringen öppnar senare

Partners

Huvudpartner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Huvudpartner

SKL är en intresse- och arbetsgivarorganisation för Sveriges alla kommuner och regioner. Vi verkar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att arbeta med områden som krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, räddningstjänst och brottsförebyggande.

Mediapartner

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.Träffa ledande organisationer på plats

Nedan finner du ett urval av redan bokade utställare, fler kommer att presenteras inom kort! 

Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare

En allt mer osäker omvärld påverkar också oss i vår vardag och ställer till del nya krav på hur vi skapar vår säkerhet. I närområdet prövas den europeiska gemenskapen av politisk oenighet, migrationsutmaningar och britternas val att lämna unionen. Nya ryska stormaktsambitioner tvingar oss att åter se till försvaret av våra gränser. Genom påverkanskampanjer och vilseledande information letar sig osäkerheter in i vårt samhälle som riskerar att bidra till minskad tillit och ökad polarisering. Det fruktansvärda attentatet den 7 april 2017 i Stockholm visade åter att terrorism dessvärre är ett hot som kan drabba även oss i Sverige. I hanteringen visar vårt samhälle hur vi tillsammans kan möta också de svåraste prövningar. Hur vi står emot och hanterar kriser påverkar inte bara drabbade och inblandade aktörer utan i ett större perspektiv också förtroendet för vår demokrati. Därför är det särskilt viktigt att samlas för att tillsammans arbeta för ett säkrare Sverige. 

Vi ses den 19-20 november!

Vill du ha mer info om mötesplatsen?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan
Scroll to Top