En mötesplats med syfte att främja samverkan
som gör skillnad för Sverige

Svensk säkerhet står fortsatt inför stora utmaningar. Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi frågor som hur vi kan bredda våra perspektiv när vi jobbar med svensk säkerhet i syfte att bygga ett robust krishanteringssystem samt nå framgång i totalförsvarsplaneringen. Ett säkert Sverige kräver en inkluderande debatt och ett bidrag från myndighet till individnivå.

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige. Den  19-20 mars 2024 för vi samman yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer för att samverka på Kistamässan.

Vi släpper biljetterna i november 2023.

Tillsammans för ett säkrare Sverige.

Utdrag ur konferensprogrammet

Programmet har sin utgångspunkt i dessa två huvudsakliga spår: Tillit och handlingskraft och Från ord till handling i det civila försvaret.
Läs mer om konferensen här. 

Ta del av konferensprogrammet i pdf här. 

Försvarsvilja – lösningen på allt?

De senaste åren har försvarsvilja seglat upp som ett riktigt modeord i totalförsvarsplaneringen. Dess innebörd har nyligen levandegjorts av den ukrainska befolkningen. Det egna ansvaret…


Ledarskap – hur får vi det att fungera i krisen?

En central del i ledarskapet är tillit, vilket är extra viktigt under kris och påfrestande förhållanden när omgivningen är negativ. Tillit kan beskrivas som villigheten att anta risk och det är ju precis det vi utsätts för vid en kris. Vi behöver ta risker. Både som ledare och följare. Tillit har…

Nationell samordning av försörjningsberedskapen

Den 2 september 2021 uppdrog regeringen åt utredaren Birgitta Böhlin att utreda nationell samordning av försörjningsberedskapen. Hon skall analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen.

Totalförsvarssamverkan i praktiken

För att Sverige ska ha ett starkt totalförsvar krävs nära samverkan mellan civilt och militärt försvar. Vid seminariet ges exempel på hur det fungerar i praktiken, på regional och lokal nivå.Samsäk-meets

Det viktigaste för Sveriges säkerhet är att vi fortsätter mötas

STORT TACK TILL ALLA SOM DELTOG DEN 31 MAJ!

Mötesplats Samhällssäkerhet MEETS är tillbaka igen i höst. Inom kort släpper vi en summering av seminariet som var den 31 maj på Medelhavsmuseet.

När krisen kommer – Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Ett konkret samarbete inom militärt försvar har stegvis byggts upp mellan Sverige och Finland under många år. Med avstamp i detta framgångsrika arbete har nya samarbetsinitiativ gjorts inom det civila området.

Coronapandemin har lyft fram vår beredskap för civila kriser som inte beaktar statsgränser och vars hantering därmed förutsätter gränsöverskridande samarbete. I en avsiktsförklaring undertecknad i fjol mellan ländernas inrikesministrar fastställs denna ambition att steg för steg fördjupa det bilaterala samarbetet inom civil beredskap.
Som ett led i detta arbete har Hanaholmen, samarbetscentrum för Sverige och Finland, initierat ett nytt bilateralt program för fördjupat samarbete inom beredskap för och hantering av civila kriser. Det så kallade Hanaholmen-initiativets första omgång med ett utbildningsprogram och ett efterföljande högnivåforum som behandlade rekommendationer och utvecklingsbehov som identifierats under utbildningen genomfördes förra året.

Vilka gemensamma krisberedskapsfunktioner kan och bör Sverige och Finland utveckla tillsammans?

Medverkande:

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Krista Mikkonen, inrikesminister

Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan

Gunvor Kronman, VD Hanaholmen och initiativtagare till Hanaholmen-initiativet

Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige, tillika kursdeltagare i Hanaholmen-initiativet

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB

Moderator: Minou Sadeghpour, Mötesplats Samhällssäkerhet

Arrangörer: Easyfairs, Mötesplats Samhällssäkerhet i samarbete med Hanaholmen samt Kulturfonden för Sverige och Finland.

Hitta leverantören som kan hjälpa er organisation

På mötesplatsen finner du ett stort antal organisationer och företag som jobbar för ett säkrare Sverige. Under två dagar får du möjligheten att upptäcka nyheter, innovationer, nätverka och utbyta erfarenheter. 

Försörjningsberedskap i Fokus: En Intervju med Freddy Jönsson Hanberg

I takt med att världen ställs inför en rad globala utmaningar, blir frågan om försörjningsberedskap och förmåga alltmer relevant. I samband med Beredskapsveckan satte vi oss ner med Freddy Jönsson Hanberg, Styrelseordförande för Totalförsvarsstiftelsen och spåransvarig på Mötesplats Samhällssäkerhet, för att diskutera dessa centrala ämnen.

Läs mer »

Mötesplats Samhällssäkerhet är äntligen tillbaka!

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet. Behovet av att kunna mötas för att utveckla Sveriges krisberedskap är stort. Den 19-20 mars 2024 för vi samman yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer för att samverka.

Läs mer »

Mötesplats Samhällssäkerhet 2023 behöver tyvärr ställas in

Inför Mötesplats Samhällssäkerhet hade vi en ambition att göra mötesplatsen till ett årligt event. Tyvärr behöver vi, på grund av det ansträngda samhällsläget, backa på denna höjda ambitionsnivå. Mötesplatsen ställs därmed in 2023 och vi ser istället fram emot att ses igen 2024.

Läs mer »

Det senaste gällande vaccinationsbevis och deltagarbegränsningar

Med anledning av presskonferensen 10 januari. Mässor fick 1 juli 2021 en egen kategori i begränsningsförordningen (2021:8) utifrån vår förmåga att implementera tillräckliga smittskyddsåtgärder. Från och med 12 januari är mässor inkluderade i de verksamheter där krav på vaccinationsbevis för deltagare gäller. Dessutom omfattas mässor sedan 23 december (2021) av deltagarbegränsningar på 1 deltagare per 10 kvadratmeter, vilket kompletterats med ett maxantal på 500 oavsett yta från och med 12 januari. Dessa deltagarbegränsningar omprövas varannan vecka med en uttalad förväntan/uppskattning från FHM att efter fyra veckor kunna revidera dessa till mindre begränsande regler.

Din och vår hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand. Vi efterföljer – liksom vi gjort genom hela pandemin - de rekommendationer och restriktioner som gäller i vårt samhälle och är i nära dialog med FHM om utvecklingen. Vi för, baserat på tillgänglig information, en tät dialog med våra deltagare, partners och utställare för att hitta de mest relevanta lösningarna och vägarna för respektive event när behov uppstår. Våra anläggningar och mötesplatser är anpassade för att ni skall få uppleva säkra evenemang, exempelvis genom att vi inlett ett globalt partnerskap med SGS- världens ledande inspektions-, verifierings-, test- och certifieringsföretag - samt att vi under projektet ”vi ses säkert” har ett samarbete med övriga mässanläggningar i Sverige där vi bl.a. har Covid-19 certifierat oss med hjälp av företaget Safe Asset Group (www.visessakert.se)
mötesplatsen

Varför ska du besöka mötesplatsen?

På Mötesplats Samhällssäkerhet den 31 maj – 1 juni vid Kistamässan får du ta del av ett gediget konferensprogram, träffa företag, organisationer och föreningar i utställningen, nätverka, diskutera otroligt viktiga ämnen och mycket mer.

Har du förslag på ämnen du skulle vilja tas upp i programmet är du välkommen att kontakta oss.

Utställare

Intresserad av att veta mer?

Har du funderingar kring vilka som arrangerar mötesplatsen eller vilka som är partners?

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.

Huvudpartner

Partner

Guldpartner

Mediapartner

Mediapartner

Mediapartner

Scroll to Top