Kistamässan 18-19 mars 2025

Just nu stärks Sveriges beredskap inom flera områden.

Mötesplats Samhällssäkerhet uppmanar till kunskapshöjning och möten mellan dig som är politiker, aktiv inom civilsamhället, näringsliv, kommun, region eller myndigheter.

I fokus står, säkerhet, krisberedskap, trygghet och hur vi i Sverige ska försvara oss och vara förberedda på kriser och hot.

En mötesplats med syfte att främja samverkan som gör skillnad för Sverige
Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige.

Tillsammans för ett säkrare Sverige.

Tack för i år!

Vi ses igen 18-19 mars 2025

En mötesplats med syfte att främja samverkan som gör skillnad för Sverige

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige.
Den 19-20 mars 2024 för vi samman verksamma inom krisberedskap och totalförsvar för att samverka på Kistamässan.

Tillsammans för ett säkrare Sverige.

Årets talare

Axplock av 2024 års talare och moderatorer på Mötesplats Samhällssäkerhet.

Henrik Landerholm

Nationell säkerhetsrådgivare
Statsrådsberedningen

Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektör
MSB

Michael Claesson

Chef för Försvarsstaben
Försvarsmakten

Lena Nyberg

Överdirektör
Totalförsvarets forskningsinstitut

Årets konferens

På årets konferens får du möjlighet att nätverka med likasinnade, kompetensutvecklas, ta del av nyheter och trender samt lyssna till praktikfall. Med våra tre konferensspår väljer du själv vilka föreläsningar du vill vara med på. 

Mässgolvet

På mötesplatsens utställning finner du ett stort antal organisationer och företag som jobbar för ett säkrare Sverige. Under två dagar får du möjligheten att upptäcka nyheter, innovationer, nätverka och utbyta erfarenheter.

Registrera dig till mötesplatsen!

På mötesplatsen finner du ett stort antal organisationer och företag som jobbar för ett säkrare Sverige. Under två dagar får du möjligheten att ta del av föreläsningar och panelsamtal kring samhällssäkerhet och totalförsvar. Upptäck nyheter, innovationer, nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor i branschen för ett säkrare Sverige. 

Konferensdeltagare

Mässbesökare

Vad händer på scen?

I år har vi ett fullspäckat konferensprogram med två intensiva dagar av inspirerande talare och diskussion på scen.

Myndigheternas
försörjningsanalyser

I Birgitta Böhlins utredning om försörjningsberedskapen föreslås att de sex sektorsansvariga myndigheter som har att hantera försörjningsberedskapen skall genomföra sektorsvisa försörjningsanalyser.

Samhällets svaga länkar
- Ökad resiliens för att möta hybrida hot

En fördjupning i de hybridhot som Sverige och världen står inför, inklusive kombinationen av militära och icke-militära medel, cyberangrepp och informationspåverkan.

Totalförsvar -
här och nu

Från återupptagen totalförsvarsplanering till
totalförsvarsförmåga här och nu.

Hur når vi allmänheten?

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 varje år och är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Extra fokus på säkerhet under Mötesplats Samhällssäkerhet

Syftet är att öka säkerheten för våra besökare. Utifrån den höjda säkerhetsnivån har Mötesplats Samhällssäkerhet fattat beslut om väskförbud och ID kontroll för besökare.

Väskförbud
Förbudet gäller väskor som är större än  40X40X20 cm (höjd x bredd x djup). Vi kan komma att genomsöka alla väskor som tas in på Kistamässan. Vi har ingen väskförvaring på plats.

Personliga tillhörigheter såsom tex. plånbok och telefon som ryms i en ficka får medföras. Vid specifika medicinska skäl ska läkarintyg uppvisas.

ID kontoll
I samband med inpassering på Mötesplats Samhällssäkerhet behöver ID kort visas upp.

Nyheter

Senaste nyheter från Mötesplats Samhällssäkerhet.

Träffa branschledande företag och
organisationer på mässgolvet

Se hela listan av företag som ställer ut på Mötesplats Samhällssäkerhet 2024

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.

Huvudpartner

Partner

Guldpartner

Mediapartner

Mediapartner

Mediapartner

Scroll to Top