Kistamässan 18-19 mars 2025

Mötesplats Samhällssäkerhet utnämnd till Hållbarhetsdiplomerat Event enligt SUSA

Vi är glada och stolta över att meddela att Mötesplats Samhällssäkerhet nu officiellt har blivit diplomerade enligt SUSA:s metod för hållbarhetsanpassade event. Detta är ett viktigt erkännande av vårt engagemang och våra insatser för att främja hållbarhet inom evenemangsbranschen.

SUSA:s diplomering är baserad på en omfattande bedömning av hur väl ett event anpassar sig till de globala målen i Agenda 2030. Genom att fokusera på specifika målområden som är mest relevanta för vårt event, har vi kunnat identifiera och implementera effektiva åtgärder som bidrar till en mer hållbar framtid.

Vi har arbetat nära med valda rådgivare för att skräddarsy vårt event och säkerställa att alla våra hållbarhetsåtgärder är väl genomtänkta och effektiva. Dessutom har en oberoende tredjepartsrevision bekräftat att våra insatser uppfyller SUSA:s höga standarder för hållbarhetsanpassning.

Detta är bara början på vår resa mot en mer hållbar eventbransch. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete och att uppmuntra andra inom branschen att följa i våra fotspår. Genom att bli SUSA-diplomerade visar vi inte bara vårt engagemang för miljön och samhället, utan också att hållbarhet och samhällssäkerhet går hand i hand.

Tack till alla som har varit delaktiga i denna process och till SUSA för deras vägledning och stöd. Låt oss tillsammans arbeta för en hållbarare och säkrare framtid.

Läs mer om SUSA här: https://susa.nu/

Scroll to Top