Kistamässan 18-19 mars 2025

MSB:s Generaldirektör och Överdirektör framträder på Mötesplats Samhällssäkerhet med fokus på nationell och lokal beredskap

På Mötesplats Samhällssäkerhet, en mötesplats för Sveriges ledande aktörer inom samhällssäkerhet och beredskap, tar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en aktiv roll.

Charlotte Petri Gornitzka, MSB:s generaldirektör med en distingerad bakgrund inom internationell och nationell samhällssäkerhet, kommer att leverera ett anförande med titeln “Samhällets beredskap för kris och krig: System, samverkan och inriktning av Sveriges krisberedskap och civilt försvar.” Hennes tal kommer att fokusera på vikten av ett integrerat tillvägagångssätt för att stärka landets förmåga att hantera kriser och förbereda sig för civilt försvar.

Därutöver kommer MSB:s överdirektör, Camilla Asp, att delta i ett panelsamtal om “Ansvar och resurs för lokal och regional beredskap.” Samtalet kommer att utforska grundläggande principer, tydliga ansvarsroller och tillgängligheten av resurser som kritiska faktorer för en effektiv lokal och regional beredskapsplanering.

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
MSB är en statlig myndighet vars uppdrag är att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenserna av krig. Genom forskning, utveckling, utbildning och samordning bidrar MSB till att förbättra samhällets säkerhet och beredskap. För mer information om MSB:s arbete, besök MSB:s officiella webbplats.

På Mötesplats Samhällssäkerhet, en mötesplats för Sveriges ledande aktörer inom samhällssäkerhet och beredskap, tar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en aktiv roll.
Scroll to Top