Kistamässan 18-19 mars 2025

Michaela Stenman

Michaela Stenman

Strateg på SKR

Michaela Stenman samordnar arbetet med civilt försvar och krisberedskap inom SKR och är beredningschef för Programberedning för civil beredskap och totalförsvar | SKR. Hon har tidigare arbetat på Svenska kraftnät och bland annat tagit fram riktlinjer för samverkan i Rakel inom elförsörjningen.

Scroll to Top