Kistamässan 18-19 mars 2025

Freddy Jönsson Hanberg

Styrelseordförande, Totalförsvarsstiftelsen. Övningsledare – NATO-övningen Nordic Pine

Freddy Jönsson Hanberg har tjänstgjort i Försvarsmakten i 30 år som reservofficer. Freddy var tidigare strategichef på försvars- och säkerhetsföretaget MW Group och har även arbetat på RISE med totalförsvarsutveckling. Han var rådgivare till Socialstyrelsens ledning under pandemin och har övat Sveriges regioner, civilområden och militärregioner i ledning vid höjd beredskap. Han har även erfarenhet från näringslivet där han t.ex. arbetat med privatsektorutveckling för FN, EU och Världsbanken och varit rådgivare till företag i samband med börsnotering.

Scroll to Top