Kistamässan 19-20 mars 2024

Carl Heath

Senior forskare och fokusledare, RISE

Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem i RISE. Fokusområdet syftar till att stärka förutsättningarna för ett resilient samhälle i en digital tid. Carl har ett forskningsintresse inom samhällets digitala strukturomvandling, framförallt rörande frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, innovation och lärande. Carl har varit regeringens särskilda utredare att värna det demokratiska samtalet. Han hörs i podden Livslångt som finns där poddar finns.

Scroll to Top