Kistamässan 19-20 mars 2024

Andreas Weiborn

Avdelningschef för operativa avledningen på Västerås stads säkerhetsenhet

Andreas Weiborn är avdelningschef för operativa avledningen på Västerås stads säkerhetsenhet. Andreas har flera års erfarenhet av att arbeta med frivilliga förstärkningsresurser lokalt och nationellt. Andreas leder idag ett arbete där Västerås stad tillsammans med Räddningstjänsten Mälardalen utvecklar ett koncept för frivillig beredskapsgrupp utifrån totalförsvarets behov.

Scroll to Top