Kistamässan 19-20 mars 2024

Fredrik Zeybrandt

Chef för utbildningsavdelningen på Göteborgsregionen

Fredrik Zeybrandt är chef för utbildningsavdelningen på Göteborgsregionen. Göteborgsregionen är en samarbetsorganisation för Göteborgs stad och 12 kranskommuner och samarbetar brett inom välfärdsfrågor. Fredrik har tidigare haft ledande positioner inom offentlig sektor, bland annat flera uppdrag som förvaltningschef i olika kommuner, och är utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg.

Scroll to Top