Kistamässan 18-19 mars 2025

Anders Forsberg

Sakkunnig inom området krisberedskap och totalförsvar på Svenska Röda Korset

Anders Forsberg är sakkunnig inom området krisberedskap och totalförsvar på Svenska Röda Korset. Han har lång erfarenhet av att planera för och respondera på samhällskriser, såväl i Sverige som utomlands. Han har ett särskilt fokus på vikten av ett rättighetsperspektiv i vår beredskap för och hantering av kriser och konflikter.

Anders har bland annat skrivit rapporten ”Värn i allvarstider – ett humanitärt perspektiv på Sveriges totalförsvar” (2024) som lyfter fram områden som behöver stärkas inom totalförsvaret och ger rekommendationer till beslutsfattare rörande hur Sverige ska kunna skydda och ge stöd till civilbefolkningen i händelse av väpnad konflikt i Sverige.

Anders är även författare till rapporten ”Människan i krisen – ett humanitärt perspektiv på Sveriges krisberedskapssystem” (2021), som betonar vikten av en starkare social dimension i svensk krisberedskap.

Scroll to Top