Kistamässan 18-19 mars 2025

Erik Lagersten

Erik Lagersten

Särskild utredare civil beredskap, Region Stockholm

Erik Lagersten är särskild utredare civil beredskap vid Region Stockholm och arbetar bland annat med nationell samordning, planering och ledning av sjukvården i höjd beredskap och krig. Erik har arbetat med kommunikation, förändrings- och krisledning samt beredskapsfrågor och har erfarenhet tidigare bland annat från Försvarsmakten och Västra Götalandsregionen. Som 7100 andra svenskar har han två anställningar, en daglig civil och en militär som reservofficer vid behov.

Scroll to Top