Kistamässan 18-19 mars 2025

Claes Isoz

Logistikchef för Försvarsmakten

Brigadgeneral Claes Isoz är logistikchef för Försvarsmakten. Innan han tillträdde denna position tjänstgjorde han som chef för Norrbottens flygflottilj i Luleå från 2018 till 2021. Han är en framstående alumn från Försvarshögskolan. BG Claes Isoz har tjänstgjort som befälhavare och teknisk chef för Flygtekniska avdelningen vid Upplands flygflottilj och som chef för Underhållssektionen, Logistikavdelningen, Utbildnings- och utvecklingsstaben. Han har även deltagit i två internationella uppdrag: som CJ 5/9 Taac-Air och rådgivare till Afghanistans flygvapen 2017 med 438:e expeditionella flygflottiljen i Kabul och som ACOS CJ1/4 vid Europeiska unionens högkvarter under Operation Atalanta 2013.

Scroll to Top