Kistamässan 18-19 mars 2025

Björn Palmertz

Senior rådgivare - Forskningsinstitutet för Psykologiskt Försvar vid Lunds Universitet

Björn har under de senaste 18 åren arbetat med att analysera och möta hybridhot som anställd vid Försvarmakten, Försvarshögskolan, MSB, Myndigheten för Psykologiskt Försvar och RISE Centrum för Cybersäkerhet. Dessförinnan var han verksam inom medieproduktion och marknadsföring på bl a tv-bolaget Turner i London, filmstudion Dreamworks SKG i Los Angeles samt kommunikationsbyrån Wildell i Stockholm. Idag arbetar Björn med forskning och utvecklingsfrågor rörande psykologiskt försvar på Lunds Universitet. Han är medredaktör och kapitelförfattare till boken Hybrid Warfare: Security and Asymmetric Conflict in International Relations som publicerades 2021, och är medförfattare till två kapitel i Routledge Handbook of Disinformation and National Security som utgavs 2023.

Scroll to Top