Kistamässan 18-19 mars 2025

Carl Fredrik Graf

Landshövding i Östergötland och Särskild utredare

Landshövdingen är Civilområdeschef för Sydöstra civilområdet (Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län), samt särskild utredare med uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap.

Carl Fredrik Graf är filosofie magister i samhällsvetenskapliga ämnen och har även en regementsofficersexamen.

Scroll to Top