Kistamässan 18-19 mars 2025

Kristina Hellström

Forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), vid enheten för Befolkningsskydd och försörjningsberedskap

Kristina Hellström är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), vid enheten för Befolkningsskydd och försörjningsberedskap. Kristina arbetar främst i projekt som rör kommunikation, informationspåverkan och civilt försvar. Kristina har även lång erfarenhet av arbete med policyanalys, politisk påverkan och ideell sektor.

Scroll to Top