Kistamässan 18-19 mars 2025

Peter Bennesved

Idéhistoriker och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut

Peter Bennesved är idéhistoriker och sedan 2021 forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Bennesveds forskning är huvudsakligen fokuserad på befolkningsskyddsfrågor, både från ett nutida och historiskt perspektiv.

För närvarande ligger hans intresse i händelseutvecklingen i Ukraina, och vilka konsekvenser det får för Sveriges framtid inom civil beredskap.

Scroll to Top