Kistamässan 18-19 mars 2025

Viktoria Asp

Senior analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan

Viktoria Asp är senior analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. I över tio års tid har Viktoria genomfört utvärderingar, övningar, utbildningar och studier på uppdrag av myndigheter inom krisberedskap och totalförsvar. Hon har haft flera längre uppdrag åt MSB, bland annat arbetat med Beredskapsveckan och lett arbetet med MSB:s första kommunikationsinsats för att stärka försvarsviljan – Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer.

Viktoria är statsvetare och journalist.

Scroll to Top