Kistamässan 18-19 mars 2025

Mikael Lind

Professor i maritim informatik vid Chalmers och RISE

Mikael Lind är världens första (adjungerade) professor i maritim informatik vid Chalmers och Research Institutes of Sweden (RISE) och en välkänd expert inom området digitalt samarbete och innovation som ofta förekommer i internationell branschpress. Han är expert vid World Economic Forum, Europas Digital Transport Logistic Forum (DTLF) och UN/CEFACT. Han är medredaktör för de två första böckerna om maritim informatik, medförfattare till Practical Playbook for Maritime Decarbonisation, medredaktör för boken Maritime Decarbonization samt initiativtagare till och sponsor för nätverksinitiativet Virtual Watch Tower (VWT). Han har också bidragit till att skapa internationella ekosystemsamarbeten och varit med och grundat CDM-initiativ (Collaborative Decision Making) för olika transport- och logistiksammanhang.

Scroll to Top