Kistamässan 18-19 mars 2025

Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektör på MSB

Charlotte Petri Gornitzka är generaldirektör och myndighetschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB sedan 10 december 2021. Hon kom då närmast från befattningen som biträdande chef för FN:s barnfond, UNICEF.

Charlotte Petri Gornitzka har tidigare varit generaldirektör för Sida (2011-2016), och blev första svensk och första kvinna att leda OECD:s biståndskommitté Development Assistance Committee (DAC), när hon 2016 tillträdde som kommitténs ordförande.

2018 utsågs hon till assisterande generalsekreterare för FN med huvuduppgiften att vara biträdande exekutivdirektör för Unicef.
Hon utsågs till informationschef och biträdande generalsekreterare på Svenska Röda Korset 1998–2003 för att sedan bli generalsekreterare för Rädda Barnens riksförbund 2003–2008 och därefter generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen 2008–2010 med tjänstgöring i England.

Hon har även varit verksam som musikkonsulent och informationschef på Tjänstemännens bildningsverksamhet i åtta år, och därefter som konsult med inriktning på förändringsledning och kommunikation 1990-1998.

Scroll to Top