Kistamässan 18-19 mars 2025

Michael Claesson

Chef för Försvarsstaben, Försvarsmakten

Generallöjtnant Michael Claesson innehar för närvarande befattningen chef för Försvarsstaben i den svenska Försvarsmakten. En roll till vilken han utnämndes i januari 2023.

Generallöjtnant Claesson inledde sin militära karriär 1984 i pansartrupperna. Han har sedan dess varit chef för Norrbottens pansarbataljon och även tjänstgjort som
ställföreträdande brigadchef för Norrbottens mekaniserade brigad. Han har senare varit chef för Försvarsmaktens markstridscentrum i Skövde. Dessutom, har han fått betydande erfarenhet från politiska och beslutsfattande nivåer när han arbetade som militär rådgivare inom försvars- och utrikesministerierna.

Han tillbringade fyra år som biträdande militär representant vid den svenska delegationen till Nato i Bryssel. Under 2012-2013 förde han befäl över den svenska kontingent till ISAF Regional Command North, och tjänstgjorde även som operationsplanerare i de tidiga faserna av KFOR-insatsen i Kosovo. Han har också innehaft befattningen chef för avdelningen för policy och strategiska planer vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm.

Före sitt nuvarande uppdrag innehade han befattningen som chef för gemensamma operationer i den svenska Försvarsmakten.

Scroll to Top