Kistamässan 18-19 mars 2025

Kristina Syk

Kristina Syk

Beredskapschef på Adda

Kristina Syk har många års erfarenhet av arbete med totalförsvarsutvecklingen på olika samhällsnivåer och inom olika organisationer. Hon har arbetat både civilt och militärt, både offentligt och privat, och har även långt engagemang i frivilligverksamhet. De senaste åren har Kristina fokuserat särskilt på förutsättningarna för näringslivets och företagens medverkan i och bidrag till totalförsvaret, och frågan om försörjningsberedskapens utveckling. Idag är Kristina beredskapschef på Adda.

Adda är ett bolag som ägs av Sveriges kommuner och regioner som arbetar med strategisk försörjning till kommunal och regional verksamhet. Addas verksamhet består i stor utsträckning av upphandling med en omfattande portfölj av nationella ramavtal och digitala inköpssystem, där robusta försörjningskedjor och försörjningsberedskap utgör en viktig kärna. Adda har också erbjudanden inom lärande och kunskapsstöd genom olika former av utbildningar.

Scroll to Top