Kistamässan 18-19 mars 2025

Fredrik Lundgren

Senior strategisk analytiker vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Fredrik Lundgren är senior strategisk analytiker vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Idag leder han myndighetens arbete med regeringens uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen ta fram en modell för nationell försörjningsanalys inom alla beredskapssektorer. Fredrik har lång erfarenhet av krisberedskap och civilt försvar, både operativt och inom den framväxande planeringsstrukturen för totalförsvaret. En viktig del är de bedömningar av förmåga, hot och risker som Fredrik arbetat med de senaste åren vid MSB.

Scroll to Top