Fredrik Svedberg

Fredrik Svedberg är en entreprenör med mer än 30 års erfarenhet inom mjukvarubranschen. Han är en visionär inom den digitala logistiksfären, grundare av Logtrade Technology, och skapare av Internet of Logistics.

Scroll to Top