Kistamässan 18-19 mars 2025

Henrik Grönberg

Jurist, Upphandlingsmyndigheten

Henrik Grönberg är jurist på Upphandlingsmyndigheten och har över 20 års erfarenhet från staten, inklusive från domstol, Konkurrensverket och utredningsväsendet. Han har under de senaste åren bland annat arbetat med frågor kring krisberedskapsaspekter i offentlig upphandling och även varit expert i Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19.

Scroll to Top