Kistamässan 18-19 mars 2025

Mats Johansson

Chef för enheten för livsmedelsförsörjning, Livsmedelsverket

Mats har lång erfarenhet av beredskapsfrågor kopplat till livsmedel och dricksvatten. Erfarenheten omfattar såväl operativa som strategiska frågor. Sedan 2015 har Mats haft olika ledande befattningar på Livsmedelsverket och är nu chef för enheten för livsmedelsförsörjning med ansvar för myndighetens arbete med civil beredskap vad gäller livsmedelsförsörjning.

Scroll to Top