Kistamässan 19-20 mars 2024

Talare

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige. Välkommen att delta 19-20 mars på Kistamässan. Programpunkter och talare inom spåren är under bearbetning och presenteras löpande.

Sortera resultat  
17 resultat

Carl Fredrik Graf

Landshövding i Östergötland och ledamot av Regeringens Krishanteringsråd, Insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt ordförande i styrelsen för Försvarshögskolan

Läs mer »
Scroll to Top