Kistamässan 18-19 mars 2025

Lena Nyberg

Överdirektör Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Lena Nyberg är överdirektör för Totalförsvarets Forskningsinstitut och styrelseledamot i Riksgälden. Lena har en bred bakgrund med erfarenhet från myndigheter och näringsliv. Lena har tidigare varit chef för signalunderrättelseverksamheten vid FRA samt haft ledarroller på bland annat Telia, VM-data (CGI), och Teracom.

Scroll to Top