Kistamässan 18-19 mars 2025

Martin Allard

Martin Allard

Senior rådgivare och tidigare huvudsekreterare i utredningen om en ny livsmedelsberedskap

Martin Allard är senior rådgivare åt kunder som bedriver kritisk och samhällsviktig verksamhet. Martin har 25 års erfarenhet av beredskaps- och totalförsvarsplanering från regeringskansli, utredningsväsendet, myndigheter och näringsliv. Senast var Martin huvudsekreterare i Utredningen om en ny livsmedelsberedskap som nyligen överlämnade sitt betänkande SOU 2024:8 En ny livsmedelsberedskap.

PA Consulting är ett innovations- och managementkonsultföretag med över 4 000 specialister inom konsument-, försvars- och säkerhets-, energiföretag, finansiella tjänster, myndigheter, hälso- och livsvetenskaper, tillverkning och transport. Företagets medarbetare är strateger, innovatörer, designers, konsulter, digitala experter, forskare, ingenjörer och teknologer.

Scroll to Top