Kistamässan 18-19 mars 2025

Niklas Alm

Niklas Alm

Stf generalsekreterare i Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Niklas har mer än 25 års erfarenhet från försvarsområdet, och har bland annat haft många ledande positioner inom FMV och andra statliga roller. Han har en bred internationell bakgrund med stor erfarenhet inom försvarsmaterielområdet. Hans fokus har främst varit försvarsmarknadens logik och funktionssätt då inkl. internationellt samarbete, industrisamverkan, legala och affärsrelaterade frågor samt system- och produktionsledning, men också försörjningsberedskap- och totalförsvarsfrågor.

Sedan snart 12 år representerar han de svenska försvars- och säkerhetsföretagen med uppgift att företräda över 200 medlemsföretag dedikerade till försvaret av Sverige. Detta innefattar också relationerna till EU-institutionerna, NATO samt det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO), men också i en nationell kontext så klart. Han representerar även de svenska företagen inom den europeiska branschorganisationen ASD:s (Aerospace and Defence industries Association of Europe) samt var fram till årsskiftet ordförande i de nordiska försvarsindustriföreningarnas gemensamma samförståndsorganisation, Joint Nordic Defence Industry Cooperation Group (JNDICG).

Niklas har också varit utnämnd som expert i de tidigare statliga utredningarna om Näringslivets roll i totalförsvaret samt senast den för att ta fram en ny strategi för försörjningen av det militära försvaret. Han deltar också i Svenskt Näringslivs kris- och försvarsgrupp. Han är tillika ordförande i valberedningen för Allmänna försvarsföreningen (AFF

Scroll to Top