Kistamässan 18-19 mars 2025

NYHETER

Ambassadören Michael Marklund inför Mötesplatsen 2022

Att få samhället – ansvariga inom offentlig sektor, samtliga samhällsviktiga sektorer, frivilligorganisationer och enskilda att förstå att vi lever i ett komplext och sårbart samhälle och för att stärka förmågan gäller det att alla bidrar med sina delar. Gäller allt från vatten-, drivmedels- elförsörjning, tillgång till ett robust internet för alla funktioner som är beroende av det, men även vilseledande information, nya hotbilder och den enskildes förmåga att ta sitt egenansvar.

Läs mer »
malin dreifaldt

Malin Dreifaldt berättar mer om hennes programspår “Att leda i kris”

Tanken är att spåret ”Att leda i kris” ska bidra till både inspiration och kunskap. Seminarierna ska ge deltagarna möjligheter att få med sig nya verktyg och tankesätt när det gäller krisledning. Vi kommer prata om rent mänskliga frågor som hur man kan utveckla sitt ledarskap och hur personer i krisledningen kan tänka för att nå fram med information till medborgarna.

Läs mer »
lottapodden

Ambassadören Lottapodden inför Mötesplatsen 2022

Genom Lottapodden kan vi bidra till att inte bara deltagarna på Mötesplatsen får ökad kunskap om vårt samhälles krisberedskap och totalförsvaret, utan alla våra lyssnare. Det är ett partnerskap som vi hoppas bidrar med sin del till ett motståndskraftigare samhälle.

Läs mer »
Scroll to Top