Kistamässan 18-19 mars 2025

Ambassadören Michael Marklund inför Mötesplatsen 2022

Michael Marklund_huvud

Michael Marklund - HS&Q Manager, Copenhagen Malmö Port AB

Michael Marklund är HS&Q Manager hos Copenhagen Malmö Port AB med ett brett uppdrag inom den samhällsviktiga verksamheten, fokus på kvalitetssäkrade styrdokument baserade på risk-, samhälls- och affärskonsekvensanalyser för att bedriva en säker, trygg, hållbar och resilient verksamhet. Har under 25 år verkat som bitr. räddningschef, säkerhetschef, säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef, riskmanager och krisberedskapssamordnare.

Vad gör det viktigt för dig att vara ambassadör på Mötesplats Samhällssäkerhet?

Mötesplats är den ultimata konferensen för dem som arbetar med samhällssäkerhet, både inom offentlig, privat sektor, frivilligorganisationerna och den akademiska världen. Konferensen kan liknas med ett smörgås av nödvändig information om högaktuella ämnen för att skapa ett robust och säkert samhälle. Ska man gå på en konferens aktuellt år, så är det denna! Att få vara ambassadör för detta evenemang känns som ett hedersuppdrag – har varit med sedan starten.

Vilka frågor och ämnen ser du som viktiga att mötas kring?

Att få samhället – ansvariga inom offentlig sektor, samtliga samhällsviktiga sektorer, frivilligorganisationer och enskilda att förstå att vi lever i ett komplext och sårbart samhälle och för att stärka förmågan gäller det att alla bidrar med sina delar. Gäller allt från vatten-, drivmedels- elförsörjning, tillgång till ett robust internet för alla funktioner som är beroende av det, men även vilseledande information, nya hotbilder och den enskildes förmåga att ta sitt egenansvar. En viktig del  i det är att stärka förmågan att kunna hantera den ”svarta svanen” – vad nästa stora kris är det vet vi inte, men erfarenheterna med Coronapandemin drabbade oss med stora störningar i  logistikkedjor, brist på kritisk utrustning/reservdelar/komponenter, arbetstillfällen och andra konsekvenser som man inte kunde förespå kräver ett transparent förhållningssätt där man fokuserar på sina kritiska beroenden och hur man kan stärka sin förmåga att hantera dem oavsett händelse som vi kan drabbas av.

Nämn de främsta utmaningarna och möjligheterna du tar med dig från 2021?

Erfarenheterna från konsekvenserna av pandemin – Vad brast? Vilka hot kunde vi identifiera? Hur samarbetade vi? Vad gjorde vi bra? Vilka lärdomar har vi lärt oss? Hur kan vi förbättra oss, så vi undviker liknande konsekvenser och stärker vår förmåga? Möjligheterna ser jag med den erfarenhet vi fick, där många ställde om och hittade nya vägar att nå sina mål och på så vis stärkte sin förmåga för framtiden. Hitta de goda exemplen och utgå från dessa.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top