lottapodden

Ambassadören Lottapodden inför Mötesplatsen 2022

Genom Lottapodden kan vi bidra till att inte bara deltagarna på Mötesplatsen får ökad kunskap om vårt samhälles krisberedskap och totalförsvaret, utan alla våra lyssnare. Det är ett partnerskap som vi hoppas bidrar med sin del till ett motståndskraftigare samhälle.

Läs mer »
Scroll to Top