minou

Vi kollar läget med Minou Sadeghpour inför Mötesplats Samhällssäkerhet 2022

Hur skulle du presentera programmet för Mötesplats Samhällssäkerhet 2022?

– Eftersom planeringen för programmet för Mötesplats Samhällsäkerhet 2022 pågår för fullt skulle jag säga att min förhoppning är ett inspirerande, modigt och lärorikt program.

Varför är det viktigt att delta i Mötesplats Samhällssäkerhet?

– Det är viktigt av flera skäl men framförallt för att…

Läs mer »

Why healthcare IT security is so hard

There are few areas where these two concepts are as intricately interconnected as in healthcare. Add to this the fact that the data handled in healthcare systems often has very serious privacy implications and you get a swamp of problems to which there are seldom any perfect solutions—only imperfect compromises.

Läs mer »
Scroll to Top