Mötesplats Samhällssäkerhet är äntligen tillbaka!

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet. Behovet av att kunna mötas för att utveckla Sveriges krisberedskap är stort. Den 19-20 mars 2024 för vi samman yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer för att samverka.

Läs mer »

Mötesplats Samhällssäkerhet 2023 behöver tyvärr ställas in

Inför Mötesplats Samhällssäkerhet hade vi en ambition att göra mötesplatsen till ett årligt event. Tyvärr behöver vi, på grund av det ansträngda samhällsläget, backa på denna höjda ambitionsnivå. Mötesplatsen ställs därmed in 2023 och vi ser istället fram emot att ses igen 2024.

Läs mer »
logga

Det bästa för Sveriges säkerhet är att vi fortsätter att mötas

I skuggan av pandemin och ett pågående invasionskrig i Europa är alla ni fantastiska individer som arbetar för en stark beredskap och försvaret av Sverige under hög press. Mötesplats samhällssäkerhet har stor förståelse för detta. Men vi står fast vid att vikten av att vi möts och delar erfarenheter aldrig har varit viktigare. 

Läs mer »
emma Nordwall

Ambassadören Emma Nordwall inför Mötesplatsen 2022

Mötesplats Samhällssäkerhet är både en plats för möte mellan ett brett spektrum av aktörer som arbetar för samma saker med olika infallsvinklar bara samt är ett evenemang som gör de som kommer dit mer insatta och förkovrade. Mötesplats samhällssäkerhet skapar en mötesplats som är unik anser jag eftersom den kopplar samman aktörer och olika ämnen till varandra.

Läs mer »
Sandra

Ambassadören Sandra Danielsson inför Mötesplatsen 2022

Vad gör det viktigt för dig att vara ambassadör på Mötesplats Samhällssäkerhet? För att det är Sveriges viktigaste forum för att göra skillnad när det gäller säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Det är här man möts, samverkar och bygger trygghet och säkerhet för framtiden. För mig som jobbar mycket med räddningstjänst är det också viktigt att hänga med i det bredare perspektivet, och att gifta samman mitt fält med helheten.

Läs mer »
Scroll to Top