Kistamässan 18-19 mars 2025

NYHETER

minou

Vi kollar läget med Minou Sadeghpour inför Mötesplats Samhällssäkerhet 2022

Hur skulle du presentera programmet för Mötesplats Samhällssäkerhet 2022?

– Eftersom planeringen för programmet för Mötesplats Samhällsäkerhet 2022 pågår för fullt skulle jag säga att min förhoppning är ett inspirerande, modigt och lärorikt program.

Varför är det viktigt att delta i Mötesplats Samhällssäkerhet?

– Det är viktigt av flera skäl men framförallt för att…

Läs mer »

Why healthcare IT security is so hard

There are few areas where these two concepts are as intricately interconnected as in healthcare. Add to this the fact that the data handled in healthcare systems often has very serious privacy implications and you get a swamp of problems to which there are seldom any perfect solutions—only imperfect compromises.

Läs mer »

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »
Scroll to Top