cyber

Cybersäkerhet för samhällsviktiga verksamheter — Intervju med säkerhetsexperten

Sectra Communications är en del av Mötesplats Samhällssäkerhet 2021. Vi utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Läs mer »
Anton_Lif_Combitech

Proaktivt arbete för att möta informationspåverkan

När det kommer till informationspåverkan går det inte att vänta på nationella strategier eller en myndighet för psykologiskt försvar. Informationspåverkan är ett hot här och nu. Det är dags att bygga motståndskraft genom ett förebyggande arbete.

Läs mer »
Morgan Olofsson​, Kommunikationsdirektör, MSB

Tre snabba med MSBs kommunikationsdirektör Morgan Olofsson

Ett omvälvande år har lidit mot sitt slut. MSBs kommunikationsdirektör berättar om de tre viktigaste lärdomarna från året, varför det är viktigt att delta på Mötesplats Samhällssäkerhet samt vad du kan förvänta dig från årets upplaga av mötesplatsen. Intressant läsning!

Läs mer »
Scroll to Top