Kistamässan 18-19 mars 2025

Digitalisering som räddar liv

Elina Ramsell, Combitech
Elina Ramsell, informationssäkerhetskonsult på Combitech

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Elina Ramsell, informationssäkerhetskonsult på Combitech, har i sin doktorsavhandling “Toward ICT-enabled Co-production for Effective Crisis and Emergency Response” studerat ett frivilligprojekt i Medelpad under åren 2014 till 2017. Där var räddningstjänsten en av de första i landet med att engagera civila insatspersoner, för att vara ett komplement till räddningstjänsten, genom att göra en första insats. Projektet använde en IT-lösning med SMS där det meddelades om larm, plats för händelsen och information om vad som hänt.

– Att utveckla ett IT-stöd som fungerar både för frivilliga och professionella är nog den största utmaningen för civila insatspersoner i framtiden. Jag skulle säga att den tekniska utvecklingen är en förutsättning för att frivilliga ska kunna göra meningsfulla insatser. Det är klart att man kan tänka sig att SOS Alarm, eller annan utlarmningstjänst, ringer runt men det blir inte alls lika effektivt. I en app kan man ha en rad olika funktioner som gör att de frivilliga kan bidra med ännu mer nytta, säger Elina Ramsell.

IT är en möjlighet
I avhandlingen testades en app för att larma ut de frivilliga i Medelpad. Lösningen hade en tydlig larmfunktion (inte enbart högt ljud), möjlighet att avbryta utlarmning av frivilliga samt tvåvägskommunikation (både mellan frivilliga och med räddningstjänsten). Funktioner som alla visade sig vara viktiga för samarbetet och insatsen.

– När jag började studera samverkan i projektet hade inte användarna engagerats än i utvecklingen av IT-systemet. När de involverades visade det sig att de inte ville ha ytterligare en enhet att hantera, de ville använda sin privata mobiltelefon. Det belyser vikten av att lyssna in för att stödja användarnas behov, berättar Elina Ramsell.

I den IT-lösningen, som användes skarpt i projektet, kunde de frivilliga komplettera SMS-lösningen med andra appar för att få fler funktioner såsom möjlighet att kommunicera med andra frivilliga och lägga till GPS-funktion. De utvidgade den information som de fick i larmet med olika informationskällor online men ibland ledde det till att de fick tillgång till känsliga uppgifter. Det kan alltså uppstå integritetsfrågor och legala aspekter.

– Avhandlingen visar att digitalisering och tekniken underlättar för slutanvändaren att själv utveckla och anpassa IT-systemet. Det finns två parallella utvecklingsprocesser, en formell och en informell, när en öppen infrastruktur som mobiltelefonen används, säger Elina Ramsell.

Vidare lyfter avhandlingen att det kan vara komplext att införa ett IT-system där användarna inte är formellt organiserade, de tillhör inte en verksamhet, det vill säga att integrera dessa i professionella/offentliga aktörers befintliga IT-infrastruktur.

Är en gemensam app framtiden?
Lärdomar och resultat från forskningen har löpande förts vidare till berörda och intresserade på konferenser och andra typer av forum samt vid internationella konferenser, även inom närliggande områden som krishantering och civilt försvar.

– Det finns flera företag och organisationer som utvecklat liknande appar som den som användes i forskningsprojektet. Framåt vore det intressant att se om det är möjligt att använda en och samma app för att underlätta samverkan, både mellan olika typer av frivilliga och till olika typer av respons som exempelvis olyckor och kriser. Både min avhandling och tidigare forskning pekar på detta. En viktig fråga att titta på i processen är informationssäkerheten. Vilka har tillgång till informationen, likaså om och hur informationen sparas i de appar som används, avslutar Elina Ramsell.

Mer information
Läs och ta del av avhandlingen, “Toward ICT-enabled Co-production for Effective Crisis and Emergency Response”, http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1513000&dswid=-4639
Läs artikel från Linköpings universitet om avhandlingen och forskningen, “Frivilliga ökar tryggheten men behöver bra IT-stöd”, https://liu.se/nyhet/iei-frivilliga-okar-tryggheten-men-behover-bra-it-stod

Text: Combitech
Bild: Combitech
Bild på Elina Ramsell: Fotograf Madeleine Nyberg

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top