Kistamässan 18-19 mars 2025

Varför är det viktigt för vår huvudpartner MSB att delta i mötesplatsen?

MSB_blogg_500x500

Morgan Olofsson​, kommunikationsdirektör, MSB

Inför Mötesplats Samhällssäkerhet har vi kollat läget med Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör hos vår huvudpartner MSB.  

Vad gör det viktigt för er att vara partners till Mötesplats Samhällssäkerhet?

Mötesplats Samhällssäkerhet är ett viktigt forum för oss som jobbar med krisberedskap och civilt försvar. Där delar vi erfarenheter om det som hänt och insikter om det som väntar oss. Möjligheten till dialog och utbyte gör inte bara att vi lär av varandra, utan också att vi bygger det förtroende och tillit oss emellan, något som kan visa sig avgörande när krisen slår till.

Vad önskar ni att årets deltagare ska få med sig från mötesplatsen?

Möjligheten att efter en lång pandemi, där vi fått hålla avstånd nu verkligen kan ses. För hur bra vi än blivit på de där digitala mötena, så är det inget som slår ett fysiskt möte.

Vilka frågor/områden/ämnen ser ni som extra viktiga att mötas kring?

Det blir delvis bakåtblickande där vi kan byta erfarenheter och lära av pandemin, delvis framåtblickande kring bygget av såväl framtidens krisberedskap som civilt försvar.

Vad tänker ni kring årets teman på mötesplatsen? (Tillit och handlingskraft samt från ord till handling i det civila försvaret)

Tillit är det som binder oss samman. Det är grunden till att samverkan ska kunna ske och handlar om första ledet av ordet ”sam”. Handlingskraft handlar om att vi inte bara kan snacka, utan att det ska hända något och det pekar på det andra ledet ”verkan”. I grunden är det ju samma sak som att gå från ord till handling, men när det gäller civilt försvar har det försämrade säkerhetspolitiska läget verkligen visat oss att bygget av det civila försvaret inte bara får stanna vid en teoretisk diskussion utan något som verkligen behöver göras, och där alla måste hjälpas åt.

Varför är det viktigt att delta i Mötesplats Samhällssäkerhet?

För att vara beredd när det där värsta händer. Både när det gäller att ha lärt från andra som när det gäller att känna andra och hur de ser på krisen. Vi behöver varandras perspektiv för att det ska gå att lösa en kris, för sällan slår den bara mot en del av samhället. Det är här tilliten blir så viktig.

Vilka är era främsta lärdomar från 2021?

Den viktigaste lärdomen är just vikten av samverkan, proaktivitet och god beredskap, och att det förutsätter att vi kan dela varandras perspektiv och erfarenheter, att vi kan ha tillit till varandra och snabbt kunna omsätta erfarenheter för att kunna hantera en pågående kris – eller nästa kris!

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top