Malin Dreifaldt berättar mer om hennes programspår “Att leda i kris”

Malin Dreifaldt om spåret "Att leda i kris"

Vi har pratat med Malin Dreifaldt, säkerhetsstrateg Västerås stad, som är spåransvarig för spåret “Att leda i kris”. Här kan du läsa mer om hennes tankar. 

Vad vill du att man ska få med sig från ditt spår?

Tanken är att spåret ”Att leda i kris” ska bidra till både inspiration och kunskap. Seminarierna ska ge deltagarna möjligheter att få med sig nya verktyg och tankesätt när det gäller krisledning. Vi kommer prata om rent mänskliga frågor som hur man kan utveckla sitt ledarskap och hur personer i krisledningen kan tänka för att nå fram med information till medborgarna. Vi kommer givetvis prata en del pandemi utifrån vad vi lärt oss och hur vi kan förbättra både samverkan och samarbete.

Hur har processen sett ut med att komma fram till spårets innehåll?

Jag kom in i processen med programmet när vissa delar redan var satta. De delar som fanns var redan helt fantastiska. Sedan har jag försökt att få med de olika nivåerna inom krisberedskap och totalförsvar ska kunna hitta något som är intressant för dem. Spåret heter ”Att leda i krisen” så jag har försökt få in just ledning i samtliga seminarier.

I många händelser blir flera olika nivåer inblandade. Vi har sett det under våra stora skogsbrandssomrar och vi ser det under pandemin. Eftersom jag själv jobbat både på nationell, regional och lokal nivå känns det angeläget att få dessa nivåer att mötas. Vi behöver mötas och utbyta erfarenheter om vi ska kunna bli bättre tillsammans.

Vilka är ditt spår främst riktat till?

Målgruppen är främst offentlig verksamhet. Fokus ligger på dem som oftast har ansvaret att leda vid en samhällsstörning eller vid höjd beredskap. Men även frivilliga och näringslivet bör kunna hitta intressanta delar inom spåret. Min förhoppning är att oavsett om du är frivillig, jobbar i offentlig verksamhet på lokal, regional eller nationell nivå eller inom näringslivet så finns det många seminarier som kan bidra till utveckling av ännu bättre krishantering.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top