Kistamässan 18-19 mars 2025

Ambassadören Lottapodden inför Mötesplatsen 2022

lottapodden

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. 

Vad gör det viktigt för er att vara ambassadör på Mötesplats Samhällssäkerhet?

Genom Lottapodden kan vi bidra till att inte bara deltagarna på Mötesplatsen får ökad kunskap om vårt samhälles krisberedskap och totalförsvaret, utan alla våra lyssnare. Det är ett partnerskap som vi hoppas bidrar med sin del till ett motståndskraftigare samhälle.

Vilka frågor och ämnen ser ni som viktiga att mötas kring?

Årets teman rimmar väldigt bra med vår egen verksamhet. Vi behöver en stark tillit till systemet och inte minst vår demokrati, men vi behöver också gå från ord till handling – göra verkstad, börja pröva och utveckla det nya totalförsvaret tillsammans. Och där ser vi så klart att våra utbildade och övade frivilliga har en stor roll framöver som en del i att stärka uthålligheten i våra myndigheters kris- och krigsorganisationer.

Nämn de främsta utmaningarna och möjligheterna ni tar med er från 2021?

Osäkerheten kring coronapandemin har gjort det svårt för oss att genomföra vår verksamhet som traditionellt skett på plats. Den har utmanat oss att tänka annorlunda och gett oss kunskaper och erfarenheter som vi tar med oss framöver som komplement i vår verksamhet. Under 2021 kunde vi återigen börja genomföra utbildning på plats och det har stärkt oss i vår uppfattning att vi behöver mötas för att verkligen skapa kunskap och inte minst stärka relationer i våra nätverk.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top