Kistamässan 18-19 mars 2025

Vår nya partner vill visa att de är en tydlig, aktiv och viktig aktör inom krisberedskap och totalförsvar

Länsstyrelserna

Vi är glada att presentera Länsstyrelserna som ny partner till Mötesplats Samhällssäkerhet. Läs mer om deras tankar inför mötesplatsen här. 

Vad gör det viktigt för er att vara partners till Mötesplats Samhällssäkerhet?

Vi vill visa att vi är en tydlig, aktiv och viktig aktör i inom krisberedskap och totalförsvar. Mötesplats Samhällssäkerhet är en perfekt plats för oss att synas på, berätta vilka vi är och få möjlighet att möta både nya och redan samverkande offentliga aktörer, näringsliv och frivilligorganisationer.

Vad önskar ni att årets deltagare ska få med sig från mötesplatsen?

Deltagarna vi möter ska ha en positiv bild av Länsstyrelserna när de lämnar mässan. Besökarna ska få prata med oss om vår verksamhet, om vår roll, om samverkan både med oss och med andra aktörer och vi vill gärna visa vår samverkan mellan länen också.

Vilka frågor/områden/ämnen ser ni som extra viktiga att mötas kring?

Att ha en fungerande samverkan inom alla områden gällande krisberedskap och totalförsvar är viktigt för oss. Översvämningsrisker, pandemi, totalförsvar och kärnkraft är bara några exempel. Samverkan är en viktig del i alla samhällsfrågor och en framgångsfaktor för vår krisberedskap. Länsstyrelsens geografiska områdesansvar är också alltid centralt för oss.

Varför är det viktigt att delta i Mötesplats Samhällssäkerhet?

Länsstyrelsen vill genom vårt deltagande visa att vi är en tydlig, aktiv och viktig aktör inom krisberedskap och totalförsvar.

Vilka är era främsta lärdomar från 2021?

Det är alltid viktigt med samverkan, prioriteringar och att vara flexibel när det uppstår samhällsstörningar och inte minst om det uppstår flera händelser samtidigt. Pandemiarbetet och utmaningarna som följt med det har tydligt visat på det. Vi tar med oss de erfarenheterna och blir starkare tillsammans.

Att jobba tillsammans både före, under och efter en kris är avgörande. Vi känner till varandras roller och vi övar tillsammans innan något händer. Det är en viktig del i samhällets förberedelser.  

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top