Öva för stärkt beredskap

This post is also available in: English (Engelska)

Vi ser en stor ambitionshöjning i samhället i frågor som rör krisberedskap, samhällssäkerhet och cybersäkerhet. Det har pågått under ett par års tid, bland annat drivet av en högre ambition från lagstiftarens sida. Vi har ett helt annat fokus på samhällets krisberedskap, civilt försvar och totalförsvarsfrågor idag om man jämför med för bara ett par år sedan. Uppfattningen om den eviga freden som har präglat samhället under ganska lång tid har förändrats, inte minst i det civila samhället.

Övning utgör det huvudsakliga verktyget för utvecklingen av ett motståndskraftigt samhälle genom att bland annat pröva prioriteringar, beslutsprocesser och samverkansformer. Dagens och morgondagens utmaningar kräver en anpassad övningsverksamhet för att på ett adekvat sätt pröva förmågan att hantera och leda i kriser och krig. Klimatförändringar, internationell osäkerhet, terrorism och social oro ställer olika krav på våra gemensamma resurser och en anpassad metodik, ett utvecklat stöd och systematisk utvärdering i övning är grundläggande förutsättningar för att möta dessa i skarpt läge på såväl lokal som regional och nationell nivå. Oavsett om det handlar om IT-avbrott, cyberattacker, naturkatastrofer eller avbrott i leveranskedjor så finns ett ökat behov av så väl utvecklade processer som stödjande digitala verktyg.

Exonaut möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av övningar, incidenter, kriser, risker och tillsäkrande av regelefterlevnad. Exonaut stödjer även upprätthållandet och kontinuiteten i verksamheter som drabbas av störningar och kriser och utgör en världsledande mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningsledning och förmågeutveckling. Exonaut tillhandahåller en verkligt skalbar lösning som innehåller kraftfulla och intuitiva verktyg för att leda och följa upp övningsaktiviteter.

Vill du höra mer om våra tankar kring framtidens övningar? Vi vill gärna prata med dig om det här – boka ett möte med oss direkt i vår monter!

Scroll to Top