Kistamässan 18-19 mars 2025

Samhällets svaga länkar – Ökad resiliens för att möta hybrida hot

En fördjupning i de hybridhot som Sverige och världen står inför, inklusive kombinationen av militära och icke-militära medel, cyberangrepp och informationspåverkan. Workshoppen kommer att inkludera diskussioner om hur vi bäst kan förbereda oss och skydda samhället, med utgångspunkt från exempel från NATO-övningen Nordic Pine, där energisektorn övar för att öka motståndskraften mot hybrida hot mot hållbara energisystem.

Scroll to Top