Kistamässan 18-19 mars 2025

Katarina Pietrzak

Forskare och senior projektledare enheten Livslångt lärande, RISE

Katarina Pietrzak är forskare på RISE och inom området livslångt lärande, där hon leder och samverkar inom projekt om lärande-design, lärförmåga, forskning och infrastruktur för lärande. Katarina forskar också på och hanterar frågor kring lärande organisation. Hennes bakgrund är som programledare, facilitator, kompetensutvecklare och learning designer inom olika branscher, och hon leder även podcasten Livslångt med gäster från den nationella och internationella arenan för lärande, bildning och kompetensförsörjning.

Scroll to Top