Kistamässan 18-19 mars 2025

Totalförsvar – här och nu

I december 2015 beslutade regeringen att Försvarsmakten, MSB och övriga berörda civila myndigheter skulle återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Seden dess säkerhetsläget i omvärlden förvärrats och genom skeenden i skymningsläget har även Sverige och svenska intressen hotats. Kriget är åter i Europa och kraven på att samhällets aktörer ska gå från ord till handling uttrycks med tydlighet. 

Scroll to Top