Kistamässan 18-19 mars 2025

Myndigheternas försörjningsanalyser

I Birgitta Böhlins utredning om försörjningsberedskapen föreslås att de sex sektorsansvariga myndigheter som har att hantera försörjningsberedskapen skall genomföra sektorsvisa försörjningsanalyser. De ges under detta pass möjligheten att utveckla sina tankar om hur dessa analyser skulle kunna genomföras. Vi vet inte i skrivande stund hur regeringsuppdragen till myndigheterna kommer att formuleras men det finns förstås aspekter som är intressanta att belysa ändå. Finns det likheter? Skillnader? Hur ser koppingen ut till näringslivet?

Scroll to Top