MINERVA RSA-VERKTYG

This post is also available in: English (Engelska)

Våra moderna städer och samhällen blir allt mer komplexa, och våra städer i hög grad beroende av kritiska processer. Behovet av att säkert och effektivt kunna se nya samband och bygga resilienta och motståndskraftiga samhällen har sällan varit så stort som nu.

AFRY hjälper er effektivisera och förbättra utkomsten av er RSA i vårt RSA-verktyg Minerva. Minerva är framtaget för att underlätta för kommuner att aggregera data och ge ett effektiv och grundligt beslutstöd. Verktyget underlättar för kommunen att fatta beslut som ökar den kommunala förmågan att hantera och anpassa sig till olika typer av störningar och kriser.

Metoden är framtagen utifrån lagkraven i LEH 2006:544 kopplat till RSA samt utifrån MSB:s riktlinjer för skydd av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering. Med Minerva säkerställer ni att er RSA-data sparas och hanteras enligt gällande krav samt bibehåller kontinuitet i dokumentation.

Med hjälp av Minerva får ni ett informationssäkert digitaliserat verktyg och medföljande RSA-metod som hjälper er att:
• Analysera vilka beroenden er verksamhet har och vilka reservlösningar som finns.
• Dokumentera konsekvenser utifrån era mest kritiska åtaganden/processer.
• Redan tidigt i analysen se vilka förbättringsåtgärder ni kan vidta för att snabbt öka er förmåga.
• Utifrån aggregerade data simulera hur en händelse påverkar era mest samhällsviktiga åtaganden.
• Generera information till er säkerhetsskyddsanalys, eller till era riskanalyser kopplat till LSO 2003:778.
• Aggregera all er data till smarta diagram som hjälper att presentera resultatet för er ledningsgrupp och beslutsfattare.
• En RSA som ni år för år kan bygga vidare på, och vart fjärde år skriva ut er färdig rapport utifrån en mall som lever upp till lagkrav och föreskrifter.
• Slå samman riskanalys och kontinuitetshantering, istället för att göra två separata analyser.

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top