Fältassistent

This post is also available in: English (Engelska)

Våra medlemmar utbildas till fältassistenter för att kunna arbeta med händelser inom primärproduktionen. I utbildningen ingår att lära sig om de vanligaste produktionsdjuren vad gäller skötsel, hantering och smittskydd. Det ingår även kurser i fördjupat smittskydd, vaccinering med mera. Utöver detta har vi även utbildningar om kontrollberedskap för honungsbin.
Vi har avtal med Jordbruksverket som innebär att myndigheten kontaktar oss när de behöver förstärkningsresurser. Våra medlemmar blir då anställda hos Jordbruksverket med ersättning enligt RIB-avtalet.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Fältarbete för att assistera veterinärer
• Vaccinering
• Journalföring
• Hantera djur vid provtagning
• Sanering
• Hantering vid avlivning
• Flytt av djur
• Arbete på stab

Några exempel på insatser
Salmonella
Våren 2013 visade rutinprovtagningar att det fanns salmonella i en svensk foderfabrik. Över 150 gårdar i hela Sverige hade fått leveranser från fabriken och behövde undersökas för att se om de hade smittats. Våra medlemmar var ute och assisterade veterinärer vid provtagningar.
Mjältbrand
Mjältbrand är en sporbildande bakterie som kan smitta däggdjur. Vi har bland annat haft fall av sjukdomen under 2008, 2011, 2013 och 2016. 2016 dog flertalet kor på några gårdar i Östergötland på grund av mjältbrand. Blå Stjärnor hjälpte veterinärer att vaccinera cirka 4 500 djur.
Fågelinfluensa
Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Den kan ge plötsliga sjukdomsutbrott med hög dödlighet hos fåglar. Ett EU-direktiv reglerar hur man gör vid en smitta. Exempelvis får man inte vaccinera mot fågelinfluensa.

I januari 2021 drabbades en värphönsgård i Mönsterås. För att sjukdomen inte skulle spridas bestämde man att alla fjäderfän på gården skulle avlivas. Cirka 2 miljoner fåglar behövde samlas in för destruktion, något som nära 100 Blå Stjärnor hjälpte till med. Det här var det andra utbrottet 2021 som vi var med och sanerade.

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top